پایگاه اطلاع رسانی انجمن مددکاران اجتماعی ایران

آسیب‌های اجتماعی، مولود کاهش احساس مسئولیت نسبت به جامعه است

غلامعلی قربانی عضو هیات مدیره انجمن  مددکاران اجتماعی کشور که در همایش مددکاری اجتماعی و مسئولیت اجتماعی در استان ایلام گفت:

مسئولیت اجتماعی یکی از شاخصه‌ها در تعریف جدید مددکاری اجتماعی می باشد و رویکردی نوین در این حوزه محسوب می شود.

وی افزود: مسئولیت اجتماعی شامل مجموعه‌ای از وظایف و تعهدات فردی، گروهی، سازمانی است که هر یک از افراد، گروهها و سازمانها در جهت حفظ، مراقبت و کمک به جامعه ای که در آن فعالیت و زنگی می نمایند بر عهده دارند.

عضو هیات مدیره انجمن  مددکاران اجتماعی کشور بیان داشت که مددکاران اجتماعی در کنار سایر سازمانها و نهادهای دولتی و غیر دولتی در جهت کمک به ارتقای کیفیت زندگی مردم و توسعه شاخص های سلامت اجتماعی، رسالت و مسئولیت اجتماعی دارند و در قبال آحاد جامعه بویژه اقشار در معرض آسیب و آسیب پذیر جامعه این مسئولیت پذیری اجتماعی مددکاران اجتماعی با اهمیت تر و حساس تر می شود.

قربانی ادامه داد:  علیرغم وجود سابقه تاریخی، مذهبی و دینی بسیار قوی در زمینه مسئولیت پذیری اجتماعی در کشور متاسفانه به علت عدم توجه اساسی سازمانها و نهادها به این مهم موجب شده تا کشور به لحاظ مسایل و آسیب های اجتماعی نه تنها در وضعیت مناسبی قرار نداشته باشد بلکه ادامه این روند موجب خواهد شد تا رنگین کمانی از مسایل و آسیب های اجتماعی را بصورت تصاعدی در کشور شاهد باشیم.

7

غلامعلی قربانی در ادامه عنوان نمود: وظیفه‌ی مددکاران اجتماعی در این حوزه بسیار با اهمیت، سنگین و گسترده است چون از سویی باید به کلیه حقوق شهروندی و مسئولیت های اجتماعی افراد، سازمانها، نهادهای دولتی و غیر دولتی آگاهی داشته باشند تا هم بتوانند سازمانها و نهادها را نسبت به این حقوق و مسئولیت های اجتماعی شان آگاه نمایند و هم آحاد جامعه را نسبت به این حقوق و مسئولیت های اجتماعی آشنا کنند تا با مشارکت فعال آنها، کلیه حقوق و مسئولیت های اجتماعی مورد مطالبه قرار گیرد و به مرور مسئولیت اجتماعی با استفاده ظرفیت سایر سازمانها  و نهادها در جامعه نهادینه شود.

عضو هیات مدیره مددکاران اجتماعی کشور به ضرورت توجه همه افراد و سازمانها به اندازه ظرفیت، توانایی و نیز در هر مقام و جایگاهی در کشور اشاره نمود و عنوان داشت: هرچقدر میزان مسئولیت اجتماعی در بین آحاد جامعه و سازمانها افزایش یابد به همان میزان مهربانی اجتماعی، تعلق و انسجام اجتماعی و شاخصه های سرمایه اجتماعی در بین مردم بیشتر خواهد شد و همین امر به مرور موجب خواهد شد ورودی ها به سازمانهای حمایتی و … کاهش پیدا نماید چون مردم خود در قبال همدیگر احساس مسئولیت می کنند،

به گفته قربانی: مسئولیت اجتماعی برای دولت ها هم به لحاظ اقتصادی، سیاسی، امنیتی و اجتماعی می تواند تاثیر گذار باشد، چون وظایف سنتی دولت ها را در سیاستگذاری و حمایت های اجتماعی می کاهد و از سویی با افزایش مقبولیت اجتماعی سازمان ها، امنیت اجتماعی و محلی نیز افزایش می یابد و البته ثروت بیشتر و مالیات بیشتر نیز به دنبال آن خواهد آمد.

۰

مطالب مرتبط