احتمال تغییر در برخی شعبات استانی و کارگروه ها

درمورد وضعیت برخی شعبات استانی و کارگروه ها تجدید نظر خواهد شد.
روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران- حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی با بیان این مطلب افزود: در حال حاضر انجمن در شرایط مناسبی هم به لحاظ مشروعیت در حوزه اجتماعی کشور و هم به لحاظ عملکرد دارد. وظیفه ما این است که این سرمایه را که با همت و زحمت زیاد برای جامعه مددکاری اجتماعی کشور به دست آمده است به نحو مطلوبی حفظ کنیم و توسعه دهیم.

139308071636132363954054

موسوی چلک ادامه داد: در حال حاضر انجمن ۱۶ کارگروه مصوب دارد که از طریق برخی از آنها اقدامات قابل توجهی در سطح ملی یا استانی صورت گرفته است. اما متاسفانه انتظار ما در مورد همه کارگروه ها محقق نشده است و نیازمند تجدید نظر در ساختار، عناوین و عملکرد آنها هستیم.
رئیس انجمن در مورد شعبات استانی انجمن نیز عنوان کرد: ما همچنین در ۲۷ استان کشور نمایندگی داریم که در این بخش نیز اکثر استانها با توان خوبی کار می کنند و همکاران انجمن در این استانها از همه اعتبار و ظرفیتهای خود برای تحقق مأموریتها و رسالت انجمن استفاده کرده اند و از این نظر قدردان آنها هستیم. در همایش سال جاری نیز از سه نفر از مسئولین فعال استانی تقدیر به عمل آمد.
به گفته موسوی چلک: بسیاری از مسئولین و مدیران استانی در ارگانهای حوزه اجتماعی نیز همراهند و نماینده انجمن در برخی از جلسات آن ارگانها دعوت می شود.
وی افزود: در باره استانهایی که علیرغم معرفی نماینده، امکان فعالیت مناسب وجود نداشته یا گزارش عملکرد قابل قبولی ارائه نشده باشد بحثهایی در هیات مدیره صورت گرفته تا انشاءالله در سال ۹۵ تجدید نظر جدی صورت بگیرد.
رئیس انجمن در پایان از همه مددکاران اجتماعی که با حسن نیت و خالصانه و به طور کاملا داوطلبانه طی سالهای اخیر با انجمن در تهران و سایر استانها همکاری کرده اند سپاسگزاری کرد و اظهار نمود: کار در حوزه اجتماعی همواره با سختیهای فراوان همراه بوده و مقاومتهای فراوانی در این حوزه برای فعالان اجتماعی وجود دارد اما این مقاومتها از نظر ما عجیب نیست و ما با همه توان برای گسترش رفاه اجتماعی، افزایش کیفیت زندگی انسانها و ایجاد روحیه نشاط در جامعه تلاش خواهیم کرد.