پایگاه اطلاع رسانی انجمن مددکاران اجتماعی ایران

ارائه مقاله انجمن در کنفرانس بین المللی کشور آذربایجان

کنفرانس بین المللی مددکاری اجتماعی با عنوان “گزارشهای تحول کودک: رویکرد جدید به رفاه کودک”  روز سه شنبه ۶ نوامبر (مصادف با ۱۵ آبان ۱۳۹۷) در باکو پایتخت آذربایجان برگزار شد.

نماینده انجمن مددکاران اجتماعی ایران در این کنفرانس، آقایان مهدی سروی همپا و مهدی فلاحی بودند که مقاله ای “تحت عنوان سیاستهای اجتماعی جمهوری اسلامی ایران در حوزه کودک” ارائه نمودند.

انجمن مددکاران اجتماعی ایران و اتحادیه مددکاران اجتماعی آذربایجان تفاهم نامه همکاری علمی و اجرایی مشترک را سال گذشته امضا نمودند و بر همین اساس، اطلاعیه این همایش از هفته ها قبلتر در سایت انجمن اطلاعرسانی شده بود.

کنفرانس بین المللی مددکاری اجتماعی در کشور آذربایجان ۶ نوامبر برگزار می شود

۱+

مطالب مرتبط