استفاده پلیس از ظرفیت‌های اجتماعی برای ورود به «دروازه امنیت»

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران گفت: حوزه اجتماعی در پلیس نیاز به تقویت بیشتری دارد که البته نه فقط در ساختار بلکه تفکر اجتماعی باید بیش از پیش در نیروی انتظامی ایجاد شود.

 سیدحسن موسوی چلک در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس، گفت: یکی از مهمترین نیازهای افراد نیاز به امنیت است که با رویکردهای مختلف می‌توان آن را نهادینه کرد. زمانی که امنیت باشد آرامش هم وجود دارد به همین دلیل پلیس یکی از نمادهای امنیت در جامعه بوده و برای برقراری آن و رسیدن به امنیت پایدار توجه به ظرفیت‌های اجتماعی در نهاد پلیس است.
96-07-c07-537

وی با اشاره به هفته نیروی انتظامی، گفت: در ۱۵ سال اخیر معاونت اجتماعی پلیس با توسعه مراکز مشاوره و مددکاری، ایجاد ساختار تفکر اجتماعی و مشارکت مردمی تا جایی که توانسته سعی کرده نگاه اجتماعی به موضوعات داشته باشد به طوری که تفکر محله‌محور را نسبت به گذشته نهادینه کرده است.

موسوی ادامه داد: حوزه اجتماعی در پلیس نیاز به تقویت بیشتری دارد که البته نه فقط در ساختار بلکه تفکر اجتماعی باید بیش از پیش در نیروی انتظامی ایجاد شود.

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی افزود: پلیس بیش از اینکه مستقیم به موضوعات ورود کند و فعالیت اجرایی داشته باشد باید از ظرفیت اجتماعی برای تحقق امنیت اجتماعی استفاده کند و کمک کند که مشارکت اجتماعی برای ایجاد این امنیت بیشتر شود.

وی گفت: تجربه نشان داده هر کجا که مردم به باوری رسیده‌اند مشارکت بیشتری داشته و موفقیت حاصل شده است در پلیس هم توسعه ظرفیت‌ها، استفاده از متخصصان و تفکر اجتماعی می‌تواند فرصتی باشد تا آرامش بیشتر در جامعه ایجاد شود.

موسوی تأکید کرد: برای احساس امنیت و آرامش بیشتر نیازمند بررسی مجدد استراتژی‌های پلیس در حوزه امنیت با هدف تقویت رویکرد اجتماعی، بسترسازی برای مشارکت مردم و استفاده از ظرفیت‌های علمی و پژوهشی برای تدوین سیاست‌ها هستیم.

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی، گفت: آسیب‌شناسی فعالیت‌های پلیس کمک می‌کند تا این نهاد کارکرد بهتری داشته باشد و ارزیابی مستمر بر این عملکرد در حوزه اجتماعی می‌تواند کمک کند تا ظرفیت‌های اجتماعی در اختیار پلیس قرار گیرد.

وی گفت: ارتباط سازمان‌های مردمی با پلیس و تحقق پیشگیری اجتماعی بیش از هر پیشگیری دیگری امنیت پایدار را محقق می‌کند و از این طریق پرونده‌های قضایی و انتظامی هم کمتر می‌شود.

موسوی تصریح کرد: پلیس جامعه‌محور بیش از هر چیز می‌تواند امنیت را که مهمترین وظیفه‌اش است در جامعه برقرار کند و رصد عوامل تهدیدآمیز با رویکرد اجتماعی کمک‌کننده خواهد بود تا امنیت را نه با رویکرد سلبی بلکه با رویکردهای ایجابی در جامعه برقرار کند.