اطلاعیه تغییر جزئی در مشخصات حساب بانکی انجمن

انجمن مددکاران اجتماعی ایران

اطلاعیه:

به استحضار اعضای محترم میرساند، تغییری در مشخصات حساب بانکی انجمن رخ داده است. در سیاست کوچک سازی سازمانی بانک تجارت، تعداد زیادی از شعبات این بانک تعطیل یا در سایر شعبه ها ادغام شده اند. در همین راستا، شعبه “پیچ شمیران” و شعبه “دروازه دولت” در هم ادغام شده اند.

بنابراین مشخصات بانکی انجمن به شکل زیر اعلام گردد:
شماره حساب ۲۵۷۲۶۷۵۸  بانک تجارت شعبه “دروازه دولت تهران” (کد ۲۵۷)

روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران