اطلاعیه شرکت در فیلد ویزیت اعضای انجمن به مناسبت روز جهانی کارتن خوابی

اطلاعیه،

اعضای محترم
با سلام
انجمن مددکاران اجتماعی ایران با همکاری موسسه تولدی دوباره در نظر دارد با هدف حساس سازی عمومی و تحلیل دقیقتر فیلدها و گروه های هدف مددکاری اجتماعی اولین “گردش علمی” را به بهانه “روز جهانی بیخانمانها” در صبح روز پنجشنبه ۱۹ مهرماه از ساعت ۸ لغایت ۱۳ (با حضور تعداد محدودی از کارشناسان مددکاری اجتماعی) برگزار نماید.
بازدید از مراکز حمایتی، بازدید از پاتوق و بحث کارشناسی با حضور فعالین حوزه بیخانمانی بخشهای این برنامه خواهد بود.
با توجه به محدودیت تعداد شرکت کنندگان، از اعضای علاقمند،  برای حضور در این برنامه دعوت بعمل می آید. از طریق شماره های تلفن دفتر مرکزی ثبت نام  نمایند.

۶۶۵۶۱۶۹۴،  ۶۶۵۶۱۶۹۴
حرکت از دفتر انجمن خواهد بود.

روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران