اطلاعیه: شرکت در نظرسنجی شرایط کاری مددکاران اجتماعی جهان

فدراسیون بین المللی مددکاران اجتماعی در حال ارزیابی شرایط کاری مددکاران اجتماعی در نقاط مختلف جهان است. از مددکاران اجتماعی که در فیلدهای گوناگون این حرفه مشغول به کار هستند دعوت شده است که در یک نظرسنجی اینترنتی شرکت نمایند. این پژوهش بخشی از کمپین درازمدت فدراسیون در راستای بهبود شرایط کاری متخصصین این رشته در جهان است که با همکاری دانشگاه های بث اسپا و آلستر در حال اجراست. ضمن تشکر از شما برای مشارکت در این نظرسنجی به لینک زیر (به زبان انگلیسی) کلیک نمایید:

English:  https://bathspa.onlinesurveys.ac.uk/ifsw-english2

روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران