اطلاعیه مهم برای ثبت تجربیات مددکاری اجتماعی کشور

لگو جدید انجمن سایز گوچک

 

اطلاعیه شماره ۲

 

در راستای هدفهای تعیین شده کنگره بین المللی ۶۰ سال مددکاری اجتماعی در ایران، دبیرخانه کنگره در نظر دارد تا تجارب اقدامات مددکاری اجتماعی که در گذشته در نقاط مختلف کشور صورت پذیرفته است را در قالب کتابی تدوین و منتشر نماید. به همین منظور از کلیه اعضای محترم انجمن و همکاران، اساتید، پیشکسوتان و مددکاران اجتماعی کشور دعوت می شود تا تجربیات مددکاری اجتماعی خود (در سطوح فردی، گروهی، خانواده، جامعه، سیاستگذاری) را حداکثر تا تاریخ ۲۰ آبان ماه ۹۶ در قالب چارچوب ارائه شده تهیه و به نشانی ایمیل دبیرخانه (۶۰swcongress@gmail.com) یا شماره فکس:  ۰۲۱۶۶۵۶۱۷۸۷ ارسال نمایند.

 

سید حسن موسوی چلک

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران و دبیرعلمی کنگره

دانلود چارچوب ارائه تجارب

photo_2017-08-31_01-49-35-546x365