اطلاعیه مهم

اطلاعیه مهم

بدینوسیله به استحضار مسئولین دفاتراستانی  انجمن مددکاران اجتماعی و اعضاء و داوطلبین عضویت  می رساند که ساختمان ملکی در حال بازسازی و مناسب سازی برای محیط اداری است که احتمالا تا نیمه آذر طول می کشد.لذا تا زمان اعلام بعدی و آغاز به کار انجمن در ساختمان جدید از طریق سایت و پیامک و … از ارسال نامه، فرم های عضویت و … خودداری شود.در صورت امکان این اطلاعیه  در سایت های مرتبط با مددکاری اجتماعی اطللع رسانی شود.

سید حسن موسوی چلک

رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران