اعضاء هیأت مدیره انجمن مددکاران اجتماعی ایران انتخاب شدند

 

مجمع عمومی سالیانه عادی انجمن مددکاران اجتماعی ایران در روز اول آبان ماه ۱۳۹۲در محل باشگاه شماره یک شرکت نفت واقع در خیابان شریعتی، بین پل سید خندان و بزرگراه همت، پشت پارک شریعتی، کوچه لاهیجان از ساعت ۱۳ لغایت ۱۵ با حضور نماینده وزارت کشور، خانم دکتر توکلی برگزار گردید. ریاست مجمع بر عهده دکتر عزت اله سام آرام بود و آقایان حاج ناصر بابایی، دکتر اکبر بخشی نیا و خانم لیلی ارشد، به ترتیب  بعنوان منشی و ناظرین مجمع عمومی حضور داشتند:

بر اساس رأی اعضای انجمن مددکاران اجتماعی ایران، نتایج ذیل بدست آمد:

   اعضای اصلی هیأت مدیره انجمن مددکاران اجتماعی ایران به ترتیب آرای مأخوذه به شرح ذیل برای مدت سه سال انتخاب شدند:

۱-جناب آقای سید حسن موسوی چلک(رییس انجمن)

۲- سرکار خانم محترم رمضانلو(خزانه دار انجمن)

۳- سرکار خانم زهره صفاری فر(نایب رییس انجمن)

۴- جناب آقای دکتر محمد حسین جوادی

۵- جناب آقای غلامعلی قربانی

۶- جناب آقای عباسعلی یزدانی

۷- جناب آقای مهدی سروی همپا

 

   اعضای علی البدل انجمن مددکاران اجتماعی ایران به ترتیب آرای مآخوذه به شرح ذیل می باشند:

۱-     جناب آقای علی صادقی

 ۲-    جناب آقای دکتر نادر پوراصغریان

   بازرس اصلی و علی البدل هیأت مدیره انجمن مددکاران اجتماعی ایران به شرح ذیل برای مدت یک سال انتخاب شدند:

 ۱-     سرکار خانم هایده بهبودی

     بازرس علی البدل هیأت مدیره انجمن مددکاران اجتماعی ایران:

 ۱-     جناب آقای افشین جاوید نسب

در ضمن در این مجمع، تصمیمات ذیل از سوی اعضای انجمن مددکاران اجتماعی ایران اتخاذ و تصویب گردید:

۱-   اعضای انجمن مددکاران اجتماعی ایران، جهت قدردانی از حمایت ها و زحمات صادقانه و بی شائبه جناب آقای سید مرتضی بختیاری به جامعه مددکاران اجتماعی کشور، ایشان را بعنوان اولین عضو افتخاری انجمن مددکارن اجتماعی ایران انتخاب نمودند.   

 

۲-  حق عضویت سالیانه اعضاء انجمن به شرح ذیل تصویب شد:

  •  دکتری:۵۰ هزار تومان
  • کارشناسی ارشد:۴۰ هزار تومان

  •   کارشناسی:۳۰ هزار تومان
  •   دانشجو:۱۵ هزار تومان

 

انجمن مددکاران اجتماعی ایران مراتب سپاس و قدردانی خود را از همه مددکاران اجتماعی که جهت کاندید هیأت مدیره و بازرس انجمن داوطلب شده و همچنین سایر شرکت کنندگان در مجمع اعلام می نماید.

 

روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران

دوم آبانماه ۱۳۹۲