اعلام رسمی میزبانی ایران برای کنفرانس منطقه ای مددکاری اجتماعی ۲۰۲۳

خبر برگزاری بیست و هفتمین کنفرانس منطقه ای مددکاری اجتماعی آسیا-اقیانوسیه در سال ۲۰۲۳  رسما از سوی فدراسیون بین المللی مددکاران اجتماعی (IFSW) اعلام شد.

خانم روز هندرسون، رئیس نیوزلندی منطقه آسیا-اقیانوسیه فدراسیون (IFSW) رسماً میزبان بودن ایران برای برگزاری کنفرانس منطقه ای مددکاری اجتماعی در سال ۲۰۲۳ را اعلام نمود.

این خبر در ماهنامه آخر سال منطقه آسیااقیانوسیه فدراسیون که اخیرا برای انجمن مددکاران اجتماعی ایران ارسال شده اعلام گردیده است. در پیام خانم هندرسون در این خبرنامه آمده است: “همانگونه که در کنفرانس ۲۰۱۹ در بنگلور هندوستان مصوب شده بود، مقرر بود در صورتی که ایران موفق نشود میزبانی همایش جهانی ۲۰۲۲ را کسب کند، میزبانی کنفرانس منطقه ای ۲۰۲۳ در این کشور انجام گردد. متاسفم که بگویم پروپوزال ایران برای میزبانی جهانی پذیرفته نشده و خوشحالم که اعلام کنم کنفرانس منطقه ای سال ۲۰۲۳ در ایران انجام خواهد شد.”

بنابراین، انجمن مددکاران اجتماعی ایران به عنوان دبیرخانه بیست و هفتمین کنفرانس منطقه ای مددکاری اجتماعی که با حضور دانشگاهیان، پژوهشگران، دانشجویان و فعالین مددکاری اجتماعی از قاره آسیا و اقیانوسیه و مهمانانی از سایر قاره ها انجام می شود فعالیت خود را به زودی آغاز خواهد کرد.

لازم به ذکر است در این همایش علاوه بر فدراسیون، انجمن منطقه ای آموزش مددکاری اجتماعی یا همان آپاسوئه (APASWE) و برخی سازمان های بین المللی دیگر نیز به عنوان برگزار کننده حضور دارند.

کنفرانس بیست و ششم در سال ۲۰۲۱ در شهر بریزبین استرالیا انجام می شود.

روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران