افزایش نشاط اجتماعی عامل افزایش ضریب امنیت اجتماعی پایدار

سیدحسن موسوی چلک
سیدحسن موسوی چلک

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران در گفتگو با شفا آنلاین خبرداد:جامعه نیازمند نشاط است/افزایش نشاط اجتماعی عامل افزایش ضریب امنیت اجتماعی پایدار

شفا آنلاین -رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران گفت: یکی از موضوعاتی که در هر جامعه ای به ویژه در حوزه سیاست گزاری باید مورد توجه قرار گیرد، بحث نشاط اجتماعی است که در راستای تقویت آن، امنیت اجتماعی نیز افزایش پیدا می کند.

سید حسن موسوی چلک در گفتگوی اختصاصی با شفا آنلاین ضمن اعلام این مطلب اظهار داشت:

منظور از نشاط اجتماعی احساس پویایی و مفید بودن در افراد می باشد و صرفاً شادی های لحظه ای را در بر نمی گیرد.

وی افزود: وقتی مردم جامعه ای از نشاط اجتماعی برخوردار باشند وفاق ، همبستگی، تعلق اجتماعی ، تعاملات اجتماعی مطلوب ، رضایت از زندگی و همچنین سلامت روانی و اجتماعی افراد افزایش پیدا کرده و طبیعی است که به موازات آن آسیبهای اجتماعی نیز کاهش می یابد.

موسوی چلک خاطر نشان کرد: وقتی شادی ، مشارکت اجتماعی و مسئولیت پذیری در میان مردم بیشتر باشد مردم آن جامعه احساس زنده بودن می کنند.

و انگیزه برای کاروتلاش نیز بیشتر می شود. در نتیجه چنین جامعه ای ، مسیر پیشرفت و ترقی را طی خواهد کرد.

وی در مورد راههای افزایش شادی و نشاط نیزگفت: یکی از راههایی که می تواند نشاط را افزایش دهد سیاست گزاری کلان کشور در راستای توجه به سلامت اجتماعی است.راه دیگرنیز تقویت هویت فرهنگی در میان مردم است. چنان که نیاکان ما به خوبی این موضوع را دریافته بودند و از هر فرصتی برای با هم بودن و به عبارت بهتر برای با هم شادبودن استفاده می کردندو این منظور با تعاملات بیشتر و تقویت صله رحم فراهم می شود.

موسوی چلک در ادامه تصریح کرد: قدم بعدی در افزایش شادی و نشاط در میان مردم ، بحث مدیریت آن است که نیاز به افراط و تفریط نیست و لازمه اش این است که ما امور اجتماعی را به عنوان یک ضرورت در جامعه ،نه فقط در حرف بلکه در عمل نیز جدی بگیریم و باور کنیم که سرمایه گذاری در حوزه اجتماعی –فرهنگی در راستای سلامت اجتماعی می تواند امنیت اجتماعی پایدار و رضایت از زندگی و پویایی و نشاط اجتماعی را افزایش دهد.

رئیس انجمن مددکاری ایران در ادامه افزود: نکته دیگر در افزایش نشاط اجتماعی ، سلامت اداری می باشد. شایسته سالاری هم می تواند در حوزه نشاط اجتماعی تاثیر گزار باشد. دراین بین با مشارکت همه افراد جامعه می توان از همه ظرفیت ها برای افزایش نشاط اجتماعی استفاده کرد. به عنوان مثال بد اخلاقی ها در کاهش نشاط تاثیر می گذارد، پس وقتی اخلاق اجتماعی ضعیف شود نشاط اجتماعی نیز کاهش می یابد.

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران در مورد سبک زندگی و تاثیر آن در شادی مردم جامعه هم گفت: سبک زندگی نیز در نشاط اجتماعی تاثیر می گذارد. و شادی های جمعی در افزایش نشاط موثر است. یکی ازنمونه های آن نیز ورزش های جمعی می باشد.

وی در ادامه افزود: باید پذیرفت ، جامعه سالم ، جامعه ای است که نشاط اجتماعی در آن معلوم باشد. افزایش اختلالات روانی، افسردگی ها ، سرخوردگی ها، تنبلی اجتماعی ، آمار افزایش خشونت ، در هر جامعه ای نشان از عدم پویایی و نشاط اجتماعی است.

استاد مددکاری در پایان گفت: نداشتن امنیت اقتصادی و امنیت شغلی هم در کاهش شادی و نشاط در بین مردم تاثیر گذار است.

گفتگو: کتایون اعتمادی/شفا آنلاین