امضای تفاهم نامه همکاری بین انجمن مددکاران اجتماعی و دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی

انجمن مددکاران اجتماعی ایران- روز دوشنبه تفاهم نامه همکاری بین انجمن مددکاران اجتماعی ایران و دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز به امضا رسید.

در این تفاهم نامه که با امضای سیدحسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران و دکتر احمد شمس، رئیس دانشگاه های آزاد اسلامی استان تهران و سرپرست واحد تهران مرکزی رسید درباره همکاری در برخی موضوعات در حوزه های آموزشی، پژوهشی و فن آوری توافق صورت گرفت.

بر اساس این تفاهم نامه طرفین در طراحی و اجرای دوره های آموزشی کوتاه مدت، همکاری در تهیه و اجرای طرح های پژوهشی و تبادل سایر اطلاعات علمی و مشاوره ای، برگزاری همایش های ملی و منطقه ای و تهیه و انتشار نشریات و معرفی محصولات طرفین می توانند از ظرفیت های یکدیگر بهره بگیرند.

002001003