اولین همایش زنان سرپرست خانوار بنیاد کودک در استان اردبیل

اولین همایش زنان سرپرست خانوار بنیاد کودک با مشارکت انجمن مددکاران اجتماعی استان اردبیل برگزار شد.

امین موحدی، مسئول انجمن مددکاران اجتماعی استان اردبیل با بیان این مطلب گفت: این همایش به منظور آشنایی زنان سرپرست خانواده با شیوه های فرزند پروری و نحوه تربیت کودکان و نوجوانان برگزار گردیده است.

به گفته موحدی، سخنرانان این همایش به نقش و اهمیت خانواده در کنترل و تقویت بعد تحصیلی دانش آموزان تاکید نمودند.

همچنین در انتهای سخنرانی ها کارشناسان به سوالات حاضرین پاسخ دادند

در پایان این مراسم، از تلاشهای بنیاد کودک در حفظ و تقویت حریم خانواده تجلیل به عمل آمد.