بار روانی زیادی روی دوش خانواده زندانیان است

عضو هیت مدیره انجمن مددکاران اجتماعی ایران گفت: متاسفانه گاها مسال اقتصادی باعث شده تا فرزندان این زندانیان از تحصیل فاصله بگیرند و در کنار آن فشار روانی شدیدی است که بر روی همسران این افراد وجود دارد که هم باید نقش پدر و هم نقش مادر بودن خود را حفظ کنند.
دکتر سید محمد حسین جوادی،عضو هیت مدیره انجمن مددکاران اجتماعی ایران در گفت و‌گو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی طنین یاس، در رابطه با روز نسیم مهر و حمایت از خانواده‌های زندانیان کشور گفت: زندانیان جز گروه‌های آسیپ پذیر جامعه هستند و به تبع آن خانواده‌های زندانیان هم در معرض آسیب هستند و به همین خاطر از اینکه یک روز را در تقویم به نام روز نسیم مهر در راستای حمایت از خانواده‌های زندانیان به ثبت رسانده اند نشان دهنده اهمیت این موضوع است که حاکمیت برای این قشر از جامعه پیش بینی کرده است.

IMG_6289

وی ادامه داد: نوع مشکلات و مسالی که این نوع خانواده‌ها در اجتماع دارند متفاوت و خاص تر از دیگر اقشار آسیب پذیر جامعه است و به اعتقاد من حاکمیت برای این نوع خانواده‌ها در اجتماع هم باید سیاست گذاری خاصی در جهت حمایت از این خانواده‌ها داشته باشد.

عضو هیت مدیره انجمن مددکاران اجتماعی ایران به آمار بالای زندانیان متاهل در کشور اشاره کرد و گفت: از مجموع زندانیانی که در کشور هستند قریب به ۶۵ درصد از آن‌ها متاهل هستند و نوع آسیب‌های این افراد متفاوت از دیگران است از آن جهت که بار روانی بسیار شدیدی بر دوش خود زندانیان و خانواده‌های این افراد است و از منظر اجتماعی هم مشکلاتی بر سر راه این خانواده‌ها است. به طور مثال به طور معمول فرزندان زندانیان به خاطر زندانی بودن پدرشان با مشکلاتی روبرو هستند که کار را برایشان دشوار می‌سازد.

متاسفانه گاها مسال اقتصادی باعث شده تا فرزندان این زندانیان از تحصیل فاصله بگیرند

جوادی تصریح کرد: به دلیل هزینه‌های مضاعفی که بر دوش خانواده‌های افراد زندانی است به همین خاطر می‌طلبد که از سوی مسئولین حمایت‌های خاص و ویژه ای برای این نوع خانواده‌ها صورت بگیرد. متاسفانه گاها مسال اقتصادی باعث شده تا فرزندان این زندانیان از تحصیل فاصله بگیرند و در کنار آن فشار روانی شدیدی است که بر روی همسران این افراد وجود دارد که هم باید نقش پدر و هم نقش مادر بودن خود را حفظ کنند.

عضو هیت مدیره انجمن مددکاران اجتماعی ایران افزود: در رابطه با آسیب‌هایی که همسران زندانیان را تهدید می‌کند یک مطالعه ای صورت گرفته است و به این نتیجه رسیده اند که بیشتر حبس‌ها از نوع طولانی مدت است و حبس طولانی مدت پیامد خاص خودش را دارد و می‌طلبد که حمایتی که از سوی دولت قرار است صورت بگیرد حمایت جامع و خاصی در رابطه با این خانواده‌ها باشد.

این مددکار به فعالیت انجمن‌های غیر دولتی در راستای حمایت از خانواده‌های زندانیان اشاره کرد و گفت: امسال در مجلس در ردیف بودجه در جهت حمایت از خانواده‌های زندانیان پیش بینی‌هایی شده است همچنین در شورای اجتماعی کشورهم در رابطه با این خانواده‌ها فکر‌هایی شده است و امید است که با حمایت دولت و انجمن‌های مردمی و خیرخواهانه که چیزی حدود ۲۰۵ انجمن در سطح کشور فعالیت دارند که امیدواریم این نوع حمایت‌ها در کشور بیشتر شوند و از سوی مسئولین هم به این نوع انجمن‌های غیر دولتی توجه مادی و معنوی بیشتری شود.