بازتاب اخبار کنفرانس ملی در رسانه ها

کنفرانس امور اجتماعی در برنامه هفتم توسعه در حالی برگزار شد که به نظر می رسد با توجه به تغییر دولت در چندماه آتی، راهی دراز تا رسیدن به مرحله تدوین نهایی برنامه پنج ساله هفتم (۱۴۰۱-۱۴۰۵) پیش روست. این موضوع اما موجب نشد تا متخصصین حوزه اجتماعی کشور، برای نقد برنامه های سابق و ارائه پیشنهادهای کاربردی در عرصه سیاستگذاری اجتماعی فعالیت نکنند. انجمن مددکاران اجتماعی ایران، همچون دوره قبل که در قالب مجموعه نشستها و نهایتا سومین کنفرانس ملی مددکاری اجتماعی در گناباد تحت عنوان “امور اجتماعی در برنامه ششم توسعه” این بار نیز پیشقدم شد تا برنامه ریزی و هماهنگی برای ایجاد زمینه ای برای بحث و تبادل نظر و نهایتا جمع بندی متخصصین عرصه اجتماعی کشور برای مفاد برنامه پنج ساله هفتم توسعه را صورت دهد. بنابراین، کنفرانس دو روزه “امور اجتماعی در برنامه هفتم توسعه” (یکی از آخرین برنامه های ملی علوم اجتماعی در قرن حاضر) با مشارکت حدود ۷۰ دستگاه شامل مراکز دانشگاهی، سازمانهای حکومتی، سمن ها، انجمن های تخصصی حوزه اجتماعی و مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۲۸ و ۲۹ بهمن ۱۳۹۹ اجرا شد.

در این کنفرانس که در سایه پاندمی کووید-۱۹ ، جبراً به صورت آنلاین برگزار شد با ۱۸ پنل تخصصی و حدود ۲۰ سخنرانی وزین در افتتاحیه و اختتامیه ابعاد مختلف بخش امور اجتماعی برنامه هفتم توسعه شامل ۱۲ محور مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همراه انجمن مددکاران اجتماعی ایران، انجمن های تخصصی همچون انجمن جامعه شناسی ایران، سازمان نظام مشاوره و روانشناسی و انجمن جمعیت شناسی ایران، حضور پررنگی در کنار هم داشتند که خود مجمعی ارزشمند و تجربه ای دلنشین از پویایی جامعه علمی-تخصصی را رقم زد و نویدبخش کنشگری فعالتر متخصصین در عرصه سیاستگذاری و تصمیم سازی ها در مقاطع بعدی است.

در این نشست که محملی برای تبادل آراء دانشگاهیان و مجریان بود، بر ضرورت طی شدن یک فرایند منطقی شامل سیاستگذاری، اجرا، ارزیابی و بازنگری تأکید موکد شد و یکی از مهمترین دلایل ناکارآمدی برنامه ها در کشور، قائل نشدن وزن مساوی برای چهار سطح این فرایند انگاشته شد. بر همین اساس، توصیه شد تا پیش از تدوین برنامه جدید، لزوماً آسیب شناسی بیطرفانه از برنامه های قبلی، ارزیابی صحیح از وضع موجود و تعیین استراتژی های آینده پژوهانه و مسئله محور مدنظر قرار گیرد.

اگرچه مددکاران اجتماعی، بعنوان متخصصین یک حرفه ی علمی و کاربردی بین رشته ای برای هماهنگی و تسهیلگری در برگزاری چنین برنامه ای پیشگام بودند اما امیدواریم که این نشست بتواند مقدمه ای برای صدها و هزاران دور همی علمی در سطوح گسترده و با تمرکز بر موضوعات متنوع دیگر باشد تا بیش از پیش شاهد رواج نقد و نظردهی عالمانه و ایجاد شواهد معتبر برای بهبود کیفیت سیاستگذاری ها در کشور باشیم.

محتوای ارائه شده در این نشست ها از نگاه رسانه های معتبر کشور هم دور نماند و پوشش گسترده خبری از نفس برنامه و بحث های مطرح شده در آنها انجام شد. خروجی مشخص این برنامه بسته پیشنهادی کنفرانس برای تدوین بخش اجتماعی برنامه مذکور خواهد بود که به دولت و مجلس ارائه خواهد شد. در ادامه برخی لینک برخی از این اخبار  که در خبرگزاری های مختلف کشور انتشار یافته اند قابل دستیابی هستند.

راز موفقیت دولتها در افزایش سلامت اجتماعی

وجود دستگاههای متعدد حمایتی‌در حوزه‌های مرتبط بارفاه از مهمترین چالشهای برنامه‌ششم

نفوذ آسیب‌ها در فضای مجازی بدون فیلتر شده است/خدمات مشاوره و مددکاری در ۱۰۰۰ کلانتری