بازتاب فعالیتهای انجمن به مناسبت روز جهانی مددکاری اجتماعی در سایت فدراسیون

گزارش برنامه های انجمن در آستانه روز جهانی مددکاری اجتماعی در سایت فدراسیون جهانی مددکاران اجتماعی قرار گرفت.
روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران- گزارش اقدامات مددکاران اجتماعی سراسر جهان در ابتدای سال ۲۰۱۶ و به مناسبت روز جهانی مددکاری اجتماعی در سایت فدراسیون بازتاب یافت. بخشی از این گزارش مربوط به برنامه های انجمن مددکاران اجتماعی ایران است.
در این گزارش که به صورت متنی و تصویری تهیه و منتشر شده است نکوداشت های پیشگامان سلامت اجتماعی، ابداع نشان ملی سلامت اجتماعی و تمبر بزرگان مددکاری اجتماعی کشور و نیز مشارکت در همایشهای روز جهانی قید شده است.
متن گزارش روز جهانی مددکاری اجتماعی در سایت فدراسیون را می توانید در لینک زیر ببینید:

http://ifsw.org/ifsw-asia-pacific/news-and-activities/