بازدید از بوستان مددکاران اجتماعی در سفر موسوی چلک به گناباد


گناباد و بوستان مددکاران اجتماعی بخشی از تاریخ مددکاری اجتماعی ایران شده و نمونه ای برای جامعه مددکاری اجتماعی دنیا است.

سید حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران که عصر پنجشنبه ۱۲ مهرماه ۹۷  به شهرستان گناباد سفر کرده بود با بیان این مطلب از  مددکاران اجتماعی این شهرستان قدردانی کرد.

وی در دیداری که با برخی از مددکاران اجتماعی این شهر داشت بر تأثیرگذار بودن  گناباد در مددکاری اجتماعی ایران تأکید کرد و گفت: قطعا بخشی از مددکاری اجتماعی به این شهر مدیون است و اقداماتی که در گناباد در خصوص مددکاری اجتماعی انجام شده و می شود هرگز فراموش نمی شود.

لازم به ذکر است که سه کنفرانس علمی مددکاری اجتماعی در سطح ملی در این شهر انجام شده و هر سه آنها در بالاترین سطح استاندارد کشور بودند. به ویژه حاصل سومین کنفرانس مددکاری اجتماعی که جمع بزرگی از متخصصین طراز اول علوم اجتماعی در آن حضور داشتند در مهمترین محافل سیاستگذاری اجتماعی کشور تأثیر گذار بوده است.

رئیس انجمن همچنین به همراه جمعی از مسئولین شهرستان از اولین بوستان مددکاری اجتماعی در شهر کاخک در نزدیکی گناباد بازدید کرد.

این بوستان که به شکل نمادین در حاشیه سومین کنفرانس ملی مددکاری اجتماعی در شهریور ۱۳۹۳ به همت شورای اسلامی شهر و شهردار وقت کاخک تأسیس و افتتاح شده بود طی ۴ سال به شکل مناسبی حفاظت و نگهداری شده و به زودی مورد بهره برداری  عمومی قرار خواهد گرفت.

-روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران

تصاویر