برگزاری دومین نشست تخصصی انجمن مددکاران اجتماعی ایران

IMG_0466دومین نشست تخصصی انجمن مددکاران اجتماعی ایران با موضوع مددکاری اجتماعی در زندانها و خدمات اجتماعی تخصصی مورد نیاز زندانیان و خانواده هایشان در تاریخ ۹۱/۴/۲۲ در محل ندامتگاه بزرگ تهران با حضور بیش از ۸۵ نفر از اساتید مددکاری اجتماعی، اعضای انجمن، مددکاران اجتماعی و مسئولین سازمان زندان هابرگزار شد .
این برنامه از ساعت ۹ صبح با بازدید از زندان و ملاقات با زندانیان شروع و در ساعت ۱۳ بعد از جمع بندی دستاوردهای نشست تخصصی و مراسم تقدیر به پایان رسید . گزارش تفصیلی نشست به همراه مستندات تصویری در چند روز آینده در سایت قرار خواهد گرفت .
کارگروه آموزش و پژوهش