بزرگترین همایش مسئولیت اجتماعی استان اردبیل با مشارکت انجمن برگزار می شود

بزرگترین همایش مسئولیت اجتماعی استان اردبیل با مشارکت انجمن مددکاران اجتماعی این استان برگزار می شود.

به گفته اقای موحدی  مسئول دفتر انجمن مددکاران اجتماعی ایران در استان اردبیل این همایش با همکاری انجمن و بنیاد کودک و باحضور اساتید و صدها نفر از مددجویان و زنان سرپرست خانوار می شود.

این همایش فردا پنجشنبه ۷/۳/۹۴ در سالن بزرگ شهید مصطفی خمینی شهرستان اردبیل برگزار می شود.

1131