بهزیستی باید به سازمان ملی تبدیل شود

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران گفت: با توجه به اهمیت موضوعات اجتماعی و لزوم کاهش آسیب های اجتماعی، ضروری است تا سازمان بهزیستی کشور به سازمان ملی بهزیستی ارتقا یابد تا قدرت چانه زنی و مطالبه گری را داشته باشد.

سیدحسن موسوی چلک روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: در اوایل انقلاب ، رئیس بهزیستی ، وزیر مشاور بود و به مرور تحت نظر وزارت بهداشت قرار گرفت اما سپس تجمیع نامیمون وزارتخانه ها صورت گرفت و بهزیستی زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شد که اشتباه استراتژیکی بود و نباید این اتفاق می افتاد.

images

وی ادامه داد: وزارت رفاه به معاونت رفاه در وزارت کار ، تقلیل یافت و اکنون رفاه در این وزارتخانه در حاشیه است.وی اضافه کرد: ساختار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر مقوله ‘کار’ استوار شده و بر همین اساس در استان ها ، رئیس اداره کار ، رئیس شورای تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان نیز می شود درحالیکه جایگاه آنها، هم وزن نیست.رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران گفت: اکنون که دولت می خواهد در ساختار دستگاه ها، بازنگری کند لازم است در حوزه اجتماعی ، این کار را زودتر انجام دهد.وی افزود: در مناظره های انتخاباتی بیشترین دستگاه هایی که از آنها نام برده شد، بهزیستی و کمیته امداد بود ، کمیته امداد زیر نظر رهبر بوده و دارای اقتدار است؛ ساختارها باید متناسب با نیاز باشد.چلک ادامه داد: اهمیت موضوعات اجتماعی، احکام دائمی برنامه توسعه، برنامه دولت دوازدهم و مطالبات از حوزه اجتماعی حاکی از آن است که پرداختن به آنها ، ساختار می خواهد ؛ نباید فراموش کرد که موضوعات اجتماعی ، فرابخشی بوده و برای اجرای آنها باید از اقتدار لازم برخوردار بود.وی اضافه کرد: اهمیت سازمان ملی بهزیستی بسیار بیشتر از سازمان ملی جوانان است ؛ تا زمانی که سازمان بهزیستی به سازمان ملی ارتقا نیابد ، دولت نمی تواند در پاسخگویی به مطالبات اجتماعی خوب عمل کند.رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران با انتقاد از تشکیل سازمان امور اجتماعی در وزارت کشور ، گفت: اشتباه است که وظایف یک سازمان اجتماعی به یک وزارت امنیت داخلی داده شود.به گفته چلک ، بازنگری ساختار در بخش صنعت و بازرگانی اتفاق افتاده اما حوزه اجتماعی همچنان ، مظلوم واقع شده است.