تاثیر نظر کارشناسان اورژانس اجتماعی در آرای دادگاه‌ها

اورژانس اجتماعی
اورژانس اجتماعی

یک کارشناس اورژانس اجتماعی مداخله لحظه‌ای در بحران‌های اجتماعی را وظیفه اصلی این مرکز دانست و بیان کرد: از لحاظ حقوقی نظر کارشناسان اورژانس اجتماعی درخصوص صحت و سقم وقایع آزارسانی همچون همسرآزاری و کودک آزاری، در رای دادگاه تاثیرگذار است.

مهدیه اخگری در گفت‌وگو با خبرنگار «اجتماعی» ایسنا منطقه دانشگاه علوم پزشکی تهران، با اشاره به اینکه اورژانس اجتماعی پایگاه خدمات رسانی اجتماعی سازمان بهزیستی است، گفت: عمده فعالیت‌های این مرکز به موارد کودک آزاری، همسر آزاری و اقدام به خودکشی مربوط می‌شود. در واقع می‌توان گفت بطور کلی وظیفه اورژانس اجتماعی مداخله در بحران‌های اجتماعی است.

وی موضوع اغلب موارد گزارش شده به اورژانس اجتماعی را کودک آزاری عنوان کرد و افزود: همسر آزاری، آسیب رسانی هر دو طرف زن و مرد نسبت به یکدیگر را شامل می‌شود؛ گفتنی است در این تعریف صرف آزار جسمی مدنظر نیست؛ اما معمولا گزارش‌های رسیده به این مرکز به موراد جسمی همسر آزاری مرتبط می‌شود. لازم به ذکر است در این حوزه اورژانس اجتماعی چندان جای مانور ندارد.

اخگری در همین خصوص ادامه داد: پس از ارائه گزارش همسرآزاری به اورژانس اجتماعی، در اولین مرحله کارشناسان مرکز که شامل مددکاران و روانشناسان می‌شوند وارد عمل شده و به راهنمایی و ارائه مشاوره به زوجین می‌پردازند و درنهایت این همسران به مرجع قضایی یا مشاوره‌های روانشناسی ارجاع داده می‌شوند.

وی اظهار کرد: از آنجا که کار اورژانس اجتماعی مداخله لحظه‌ای است، لذا کارشناسان مرکز تنها همان لحظه بحرانی وارد صحنه شده و خدمات راهنمایی ارائه می‌کنند؛ باید توجه داشت در این مرکز خدمات مشاوره دائمی به خانواده‌ها وجود ندارد و در حیطه وظایف این سازمان نمی‌گنجد.

این مددکار اجتماعی با تاکید بر اینکه از لحاظ حقوقی، نظر کارشناسان اورژانس اجتماعی درخصوص صحت و سقم وقایع آزارسانی در رای دادگاه تاثیرگذار است، خاطرنشان کرد: در مواردی که مورد همسر آزاری یا کودک آزاری رخ داده باشد، کارشناسان مرکز می‌توانند در جلسات دادگاه شرکت کرده و یک لایحه بر همین اساس تقدیم قاضی کنند.

این کارشناس اورژانس اجتماعی در پایان یادآور شد: نکته قابل توجه این است که نام تماس گیرنده با این مجموعه به هیچ وجه فاش نمی‌شود. کارشناسان اورژانس اجتماعی با جان و دل حتی به رغم وجود احتمال آسیب دیدگی، در شرایط سخت وارد عمل شده و برای نجات افراد اقدام می‌کنند.

منبع: خبرگزاری ایسنا