تسلیت به آقای غلامعلی قربانی

635983937017435217

 

انا لله و انا علیه راجعون

بدینوسیله درگذشت سرکار خانم عمرایی مادر گرامی سرکارخانم شیرزاد و مادرهمسر جناب آقای غلامعلی قربانی، از اعضای هیات مدیره انجمن را به ایشان و سایر بازماندگان تسلیت عرض نموده و برای آن مرحومه آرزوی علو درجات را داریم.

روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران