تصاویر مراسم ترحیم علی قوام الدینی؛ مددکار پیشکسوتی که همه را دور هم جمع کرد

مراسم ترحیم سیدعلی قوام الدینی، مددکار اجتماعی محبوبی که شامگاه دوشنبه ۲۶ اردیبهشت ۹۶ فوت کرد با حضور تعداد کثیری از دوستان قدیم و جدید ، همسایگان و بستگان وی  برگزار شد.

در این مراسم که از ساعت ۱۸:۳۰ لغایت ۲۰ در مسجد النبی امیرآباد شمالی تهران برگزار شد، بسیاری از اساتید و پیشکسوتان مددکاری اجتماعی حضور داشتند.

در این جمع برخی از چهره هایی که کمتر در جمع های مددکاران اجتماعی حضور داشتند نیز آمده بودند.

از جمله افراد شرکت کننده می توان به دکتر شریفیان، دکتر بازرگانی، دکتر زاهدی اصل، دکتر آقابخشی، خانم دکتر میربها، خانم فریده همتی، آقای تقی ناصر شریعتی، دکتر به پژوه و بسیاری از دوستان قدیمی مرحوم قوام الدین حضور داشتند.

دکتر سام آرام نیز به علت عدم حضور در تهران پیام تسلیت خود را از طریق برادرشان ارسال نمودند.

در این برنامه ترحیم، همچنین هوشنگ کیالاشکی از دوستان بسیار نزدیک مرحوم قوام الدینی مطلبی در وصف او قرائت کرد.

روحش شاد و یادش گرامی باد!

۲۰۱۷۰۵۱۸_۱۹۰۱۲۴  ۲۰۱۷۰۵۱۸_۱۹۱۰۰۰  ۲۰۱۷۰۵۱۸_۱۹۴۲۳۸ ۲۰۱۷۰۵۱۸_۱۹۴۷۵۱ ۲۰۱۷۰۵۱۸_۱۹۳۲۲۹ ۲۰۱۷۰۵۱۸_۱۹۴۱۳۹ ۲۰۱۷۰۵۱۸_۱۹۰۵۴۰۲۰۱۷۰۵۱۸_۱۸۳۸۳۶

۲۰۱۷۰۵۱۸_۱۸۳۳۴۱ ۲۰۱۷۰۵۱۸_۱۸۴۷۵۹ ۲۰۱۷۰۵۱۸_۱۹۱۶۵۰