تنبیه‌ بدنی ۴۴ درصد کودکان تحت مشاور “صدای یارا”

کودک
کودک

مددکار انجمن حمایت از حقوق کودکان با اشاره به اینکه در شش ماهه اول سال جاری ۲۷ هزار و ۲۱ تماس با انجمن حمایت از حقوق کودکان (صدای یارا) برقرار شده است، گفت: ۴۴ درصد کودکانی که مشاوره در مورد آن‌ها انجام شده، مورد تنبیه بدنی قرار گرفته و ۵۶ درصد کودکان نیز تنبیه نشده‌اند.

فرشته صدرنوری در گفت‌وگو با خبرنگار «اجتماعی» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در مورد کودکانی که مورد مشاوره تنبیه بدنی قرار گرفته‌اند، اظهار کرد: ۴۳ درصد این کودکان به صورت بدنی و ۵۷ درصد نیز مورد تنبیه عاطفی روانی قرار گرفته‌اند.

وی در مورد علت اصلی تماس‌های برقرار شده با صدای یارا، اظهار کرد: مشکلات خانوادگی با فراوانی ۳۳ درصد، علت برقراری تماسها و بیشترین مشاوره‌ها بوده‌اند و پس از آن نیز اختلالات رفتاری با فراوانی ۲۶ درصد در رده دوم قرار داشته است.

این مددکار انجمن حمایت از حقوق کودکان، افزود: مسایل مربوط به تحصیل و مدرسه با فراوانی ۱۳ درصد، مشکلات عادتی و مشکلات با دوستان هر دو با فراوانی هشت درصد و مشکلات ارتباطی با فراوانی هفت درصد و سایر مسائل با ۵ درصد علت اصلی برقراری سایر تماس‌ها با صدای یارا بوده‌اند.

صدر نوری در مورد گروه سنی کودکانی که مشاوره در مورد آن‌ها انجام شده است، گفت: بیشترین تعداد مشاوره در مورد کودکان چهار تا هفت سال بوده که دارای فراوانی ۴۰ درصد هستند، پس از آن نیز گروه سنی ۰-۳ سال با فراوانی ۳۰ درصد، گروه سنی ۸-۱۱ سال با فراوانی ۱۸درصد، گروه سنی ۱۲-۱۵ سال با فراوانی هشت درصد، گروه سنی ۱۶-۱۸ سال با فراوانی پنج درصد و گروه سنی ۱۸ سال نیز با فراوانی یک درصد به ترتیب فراوانی گروه سنی کودکان مورد مشاوره را نشان می‌دهد.

وی در مورد جنسیت کودکانی که مشاوره در مورد آن‌ها انجام شده است نیز، خاطرنشان کرد: از نظر جنسیتی اغلب مشاوره‌ها در مورد کودکان پسر بوده که دارای فراوانی ۵۹ درصد هستند و دختران نیز با فراوانی ۴۱ درصد مورد مشاوره قرار گرفته‌اند.

به گفته وی، اغلب کودکانی که مشاوره در مورد آن ها انجام شده از نظر مقطع تحصیلی، زیر دبستان بوده‌اند که ۴۹ درصد کل تماس‌ها را شامل می‌شود. پس از آن نیز به ترتیب مقطع دبستان با فراوانی ۲۵ درصد، راهنمایی ۵.۵ درصد، پیش دبستانی ۱۲ درصد، دبیرستان ۷.۵ درصد و فراوانی دانشجویان یک درصد بوده‌ است.

این مددکار انجمن حمایت از حقوق کودکان با اشاره به مناطقی که بیشترین تعداد تماس‌ها را با صدای یارا داشته‌اند، گفت: منطقه پنج با فراوانی ۱۱ درصد بیشترین تعداد تماس را با صدای یارا داشته و پس از آن نیز منطقه چهار با فراوانی ۱۰ درصد در رتبه بعدی قرار دارد،‌ این درحالی است که ۲۳ درصد کل تماس‌ها نیز مربوط به شهرستان‌ها بوده است.

وی با بیان اینکه اغلب افرادی که با صدای یارا تماس گرفته‌اند از نظر سطح سواد و میزان تحصیلات با فراوانی ۴۹ درصد دارای مدرک دیپلم بوده‌اند، گفت: پس از آن افراد با مدرک بالاتر از دیپلم با فراوانی ۱۸ درصد، مدرک لیسانس ۱۷درصد، مقطع دبیرستان ۹ درصد، سیکل سه درصد، مقطع ابتدایی و بیسواد ۲ درصد و ۲ درصد نیز دارای مدرک کارشناسی ارشد بوده‌اند.

صدر نوری در مورد نوع خانواده کودکانی که مشاوره در مورد آن‌ها انجام شده است نیز، عنوان کرد: ۹۴ درصد کودکان دارای خانواده هسته‌ای، چهار درصد دارای خانواده گسترده و ۲ درصد نیز دارای خانواده گسسته بوده‌اند.

وی افزود: ۹۴ درصد تعداد تماس‌ها از طرف مادران، سه درصد تماس‌ها از سوی کودک، ۲ درصد از طرف کسانی که به نحوی با کودک مرتبط بوده‌اند و یک درصد تماس‌ها نیز از طرف پدران بوده است.

منبع:ایسنا