توانبخشی بدون توجه به اهمیت کار تیمی موثر نخواهد بود

نقش و اهمیت این مداخلات در بهبود سریعتر و بهتر اختلالات روانی و اجتماعی ناشی از تروما، نیازمند همکاری تیم توانبخشی است.

دکتر فردین علی پور، عضو هیئت علمی دانشگاه و دبیر کمیته مداخله در بحران انجمن مددکاران اجتماعی ایران، در “دومین کنگره ملی تروما” با بیان این مطلب افزود: مسائل مرتبط با حوزه توانبخشی، پیچیده و چندبعدی است و این امر در توانبخشی روانی اجتماعی بسیار مهمتر است.

وی ادامه داد: در این بین نقش و جایگاه مداخلات مددکاری اجتماعی بسیار حائز اهمیت است و لازم است مورد توجه سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان حوزه سلامت قرار گیرد.

به گفته دکتر علی پور، ایجاد محیطی ایمن برای پیشگیری از مواجهه مجدد بیماران تروماتیک با تجربه مجدد تروما، استفاده از رویکردهای مبتنی بر نقاط قوت و ارائه مدلهای مختلف کار مددکاران اجتماعی با این بیماران در رأس اولویت های این بخش باید باشد.

دومین کنگره ملی تروما با حضور گروههای مختلف جراحان، ارتوپدها، جراحان پلاستیک، پرستاران، روانشناسان، مددکاران اجتماعی و تکنسین‌های مرتبط با رشته تروما در محل تالار کتابخانه ملی برگزار شد.