حرفه آموزی و اشتغال،راهکار جلوگیری از گسترش آسیب های اجتماعی

حسین زارع صفت
حسین زارع صفت

مدیرعامل سازمان رفاه ،خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران گفت: نیاز همه جوامع  بویژه جوامع جوان و دارای ظرفیت‌های بزرگ اقتصادی، توسعه اشتغال پایداربا گسترش مهارت آموزی است.

به گزارش روابط عمومی سازمان رفاه،خدمات و مشارکتهای اجتماعی شهرداری تهران،حسین زارع صفت در نخستین همایش بین المللی مهارت آموزی و اشتغال که در سالن همایش های برج میلاد برگزارشد بابیان این مطلب افزود: پرداختن به سرمایه انسانی وتوسعه آن،زیربنا و نقطه اتکای اصلی در همه ابعاد توسعه است.

وی تصریح کرد : به طور حتم توسعه همه جانبه بدون توجه به توسعه سرمایه انسانی اتفاق نمی افتد، سرمایه ای که می تواند ظرفیت ساز و دارای مزیت های فراوان باشد.

زارع صفت یادآور شد: بی شک مهارت آموزی نقش برجسته ای در توسعه نیروی انسانی و توسعه حوزه های کسب و کار و اشتغال دارد.

مدیرعامل سازمان رفاه ،خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران  بااشاره به نقش مدیریت شهری در توسعه مهارت آموزی و اشتغال هم اظهار کرد: روند رو به رشد جمعیت شهر نشین ،امروزه پدیده ای است که همه ابعاد زندگی اجتماعی ما را تحت تاثیر قرار داده است.

وی ادامه داد: در زندگی شهری،مسئله توسعه اشتغال پایدار وحرفه‌آموزی ضرورتی اجتماعی و الزامی برای مدیریت شهری است،به عبارتی پرداختن به این مقوله از یک سو نیاز اجتماعی محسوب می شود و از سوی دیگر راهکار مدیران برای اداره بهتر یک شهر توسعه یافته است .

زارع صفت با تشریح عملکرد سازمان متبوعش در زمینه توسعه مهارت و مهارت آموزی هم اظهار کرد: خوشبختانه این مهم به عنوان یک ضروریت در اهداف مدیریت شهری گنجانده شده و همه بخش های شهرداری ملزم به اجرای آن هستند.

وی اضافه کرد: خوشبختانه سازمان فنی و حرفه ای هم دراین راستا،به یاری شهروندان تهرانی آمد و زمینه های توسعه مهارت و مهارت آموزی را مهیا کرد.

مدیرعامل سازمان رفاه ،خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران با یادآوری  این موضوع که شهرداری برای پاسخگویی به نیاز اجتماعی شهروندان،رویکرد خود را ازیک نهاد صرفا خدماتی به یک نهاد اجتماعی تغییر داده است هم بیان داشت: مدیریت شهری در پی آن است که درهمه
زمینه ها برای مهارت و حرفه آموزی شهروندان،بستر را مهیا کند.

زارع صفت به موضوع آسیب های اجتماعی و کمک اشتغال و مهارت آموزی به کاهش  این معضل هم اشاره و تصریح کرد: به هرحال موضوع آسیب های اجتماعی جزو لاینفک زندگی شهری در کلانشهرهاست و این موضوع،سبب شده که مدیریت شهری برای جلوگیری از گسترش آسیب های اجتماعی و شکل گیری آسیب های جدید ،از راهکار حرفه آموزی و اشتغال بهره ببرد.

وی افزود : خوشبختانه مدیران شهری،حرفه اموزی را برای کمک به آسیب دیدگان اجتماعی و تسکین آلام آنان هم بکار گرفته اند.

وی با معرفی خانه های کارآفرینی به عنوان مراکز مواجه و آشنایی شهرومدان با مقوله حرفه آموزی هم گفت:  مدتهاست که مدیریت شهرداری با کمک سازمان فنی و حرفه ای شعار« هر شهروند،یک مهارت» را در پایتخت نهادینه کرده است،براین اساس سعی شده که با استفادهاز ظرفیت های موجود در مدیریت شهری مثل بوستانهاو  ایستگاه های متور گذرهای مهارتی راه اندازی شود تا شهروندان با مقوله حرفه آموزی و کسب مهارت آشنا شوند.

زارع صفت به زیرپوشش قرار گرفتن ۱۰ هزار زن سرپرست خانوار تهرانی در مراکز حرفه آموزی کوثر هم اشاره و خاطر کرد:به طور قطع، مهارت آموزی به این گروه از شهروندان و ایجاد اشتغال برای آنان از وقوع خیلی از آسیب ها جلوگیری می کند و عامل بهبود زندگی آنان خواهد بود.

مدیرعامل سازمان رفاه ،خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران تصریح کرد :امیدواریم این تجربه موفق در حال گسترش، سبب افزایش مشارکت مدیریت شهری با سازمان های مسئول در عرصه توسعه مهارت و اشتغال شود.

منبع: وبسایت سازمان رفاه، خدمات و مشارکتهای اجتماعی شهرداری تهران