خلاصه گزارش عملکرد انجمن از آبان ۹۲ تا دی ۹۳

arm_madadkaran

یکی از وظایف هیئت مدیره انجمن مددکاران اجتماعی ایران ارائه گزارش عملکرد به اعضاء وجامعه می باشد به همین منظور خلاصه اقدامات انجام شده انجمن از ابتدای فعالیت هیات مدیره جدید در آبان ۹۲ تا پایان دیماه ۹۳ در دو بخش برنامه ها و فعالیت ها و امور مالی به شرح زیر اعلام می شود.

لازم می دانیم از همین طریق از کلیه مسئولین دستگاههای اجرایی مرتبط، تشکل های غیردولتی، دانشجویان مددکاری اجتماعی و اعضای محترمی که به صورت داوطلبانه در اجرای برنامه های انجمن همکاری دارند ، اصحاب رسانه و سایر عزیزانی که به انحاء مختلف با انجمن همکاری داشتند، سپاسگزاری کنیم. 

 

 

 

                                                                                        با احترام

                                                                                       هیئت مدیره انجمن

 

خلاصه گزارش عملکرد