دو نماینده جدید در شعبات استانی انجمن منصوب شدند

در هفته گذشته حکم دو مسئول جدید انجمن در شعبات استانی از سوی رئیس انجمن ابلاغ شد.
روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران- در هفته گذشته مسئول شعبه کهکیلویه و بویراحمد تغییر کرد و نماینده انجمن در استان هرمزگان معرفی شد.
با تصویب هیات مدیره انجمن مددکاران اجتماعی و با حکمی از سوی موسوی چلک، آقای قاسم روان آور به مدت یکسال به عنوان نماینده جدید انجمن در استان کهکیلویه و بویراحمد منصوب گردید. قاسم روان آور فارغ التحصیل رشته مددکاری اجتماعی است.
هم چنین ندا هاشمی پور نیز ابلاغ خود را برای مدت یکسال به عنوان مسئول انجمن استان هرمزگان دریافت کرد.
نامبردگان با رونوشتهای جداگانه ای به استاندار و فرماندار مرکز استان مربوطه معرفی شدند.

u;s2
قاسم روان آور- مسئول انجمن مددکاران اجتماعی ایران در استان کهکیلویه و بویراحمد

2465
ندا هاشمی پور- مسئول انجمن مددکاران اجتماعی ایران در استان هرمزگان

متن ابلاغیه نامبردگان به این شرح است:

احتراماً، با توجه به تخصص، تعهد وسوابق اجرایی و به استناد ماده ۱۵ اساسنامه انجمن، جنابعالی به مدت یکسال به عنوان مسئول دفتر انجمن مددکاران اجتماعی ایران در آن استان منصوب می شوید.
انتظار می رود در چهارچوب مفاد اساسنامه انجمن مددکاران اجتماعی ایران و قوانین ومقررات جاری کشور وتعامل سازنده با استانداری در زمینه های ذیل اقدامات لازم را به عمل آورید:
– هماهنگی کامل با دفتر مرکزی انجمن .
– تلاش برای جذب اعضاء جدید در استان در سازمان های مختلف.
– تعامل با سازمان های مرتبط با حوزه مددکاری اجتماعی در استان.
– مشارکت علمی در همایش های استانی مرتبط با حوزه مددکاری اجتماعی.
– برگزاری منظم جلسات انجمن در استان با حضور اعضاء .
– اطلاع رسانی در خصوص برنامه ها و اقدامات انجمن در استان.
– شرکت در جلسات مرتبط در استان.
– برنامه ریزی برای آموزش و اتقاء آگاهی اعضاء و مددکاران اجتماعی سازمان های مرتبط با مددکاری اجتماعی.
– برنامه ریزی برای ثبت تجارب و آموخته های مددکاران اجتماعی.
– جلب مشارکت مالی و واریز به حساب انجمن مددکاران اجتماعی ایران.
– تهیه گزارش عملکرد انجمن هر سه ماه یکبار و اسال به دفتر مرکزی انجمن.
– تهیه گزارش عملکرد سالیانه انجمن و ارسال به استانداری و فرمانداری شهرستان و دفتر مرکزی انجمن.
– انجام سایر امور محوله.

توفیق، عزت و سربلندی شما را از خداوند منان خواستارم.

سید حسن موسوی چلک
رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران