سخنرانی نماینده انجمن در سمپوزیوم پیشگیری از خشونت خانگی در باکو

سمپوزیوم تخصصی «نقش مددکاران اجتماعی در پیشگیری از خشونت خانگی» پنجشنبه ٣٠ اردیبهشت ١۴٠٠ در باکو و به صورت مجازی برگزار شد.

این سمپوزیوم با هدف کمک به تهیه ی «برنامه ی سه ساله ی اقدام ملی برای مقابله با خشونت خانگی در جمهوری آذربایجان» با حضور مقامات جمهوری آذربایجان از جمله معاونین وزارتخانه های امور داخله، آموزش و وزارت رفاه اجتماعی و رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس ملی این کشور و همچنین نمایندگان سازمانهای مردم نهاد جمهوری آذربایجان برگزار شد. اساتیدی از سراسر جهان از جمله پروفسور آناماریا کامپانینی، رئیس انجمن بین المللی دانشگاه های مددکاری اجتماعی و اساتیدی و برخی مقامات فدراسیون جهانی مددکاری اجتماعی نیز در این همایش مشارکت و سخنرانی داشتند.

حامد علمایی، نماینده فدراسیون جهانی مددکاران اجتماعی (آسیا-اقیانوسیه) در سازمان ملل متحد و عضو هیئت مدیره انجمن مددکاران اجتماعی ایران نیز به عنوان یکی از سخنرانان این سمپوزیوم تخصصی به معرفی برنامه اورژانس اجتماعی در ایران پرداخت و به سوالات طرح شده در این خصوص پاسخ داد. این برنامه مورد توجه خاص مقامات جمهوری آذربایجان و اساتید بین المللی قرار گرفت.

روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران