پایگاه اطلاع رسانی انجمن مددکاران اجتماعی ایران
«سرود ملی مددکاری اجتماعی»

دانلود با کیفیت خوب

 

دانلود نسخه صوتی

 

دانلود نسخه موبایل

متن «سرود ملی مددکاری اجتماعی» 

سپاس و ستایش به یزدان پاک

که پاک آفرید آدمی را ز خاک

خدایم به توفیق خود یار کرد

به افتاده گانم مددکار کرد

نخست عهد کردم ز پیمان خویش

نگردم، بگردم چو از جان خویش

سپردند راز دلی چون به  من

بماند به دل تا بود جان به تن

چو دیدم یک افتاده ای بی تمیز

نگیرم دو دستش، بگویم که خیز

بگشتم زایمانُ وز شور خویش

سزاوار تمکین منشور خویش

شعر از: پرویز شمس

۲+