سمینار بررسی آسیب‌پذیری زنان در جامعه ایران در استان یزد

انجمن مددکاران اجتماعی ایران- سمینار “زنان آسیب دیده اجتماعی و توانمندسازی” با همت انجمن مددکاران اجتماعی ایران در استان یزد برگزار شد.

جمعی از اساتید، دانشجویان دانشگاه یزد و نیز مدیران اداره کل زندانها، کمیته امداد و اداره کل مدیریت و برنامه ریزی استان یزد در این سمینار حضور یافتند.

در این نشست علمی تخصصی که در سالن جلسات دانشگاه یزد برگزار شد، عوامل اصلی آسیب‌های اجتماعی مرتبط با زنان، نوع شناسی زنان در معرض آسیب و اهمیت اقدامات به­هنگام مددکاران اجتماعی در کمک به زنان آسیب دیده مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این سمینار همچنین تحلیلی از ویژگی های زنان سرپرست خانوار در ایران و اولویت های مددکاری اجتماعی در کار با این افراد و خانواده های آنها ارائه شد.

دکتر سیدرضاجوادیان، مسئول انجمن شعبه استان یزد، دکتر سیدعلیرضا افشانی، رییس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد و خانم دکتر معصومه معارف وند، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در این نشست سخنرانی نمودند.

 

565002001