سکونت ۱۹میلیون نفر در محلات ناکارآمد شهری/افزایش آمار زنان سرپرست خانوار

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران گفت: طبق سند ملی احیاء،بهسازی،نوسازی و توانمندسازی بافت‌های فرسوده، ۱۹ میلیون نفر در محلات ناکارآمد شهری سکونت دارند و ۱۱ میلیون نفر نیز در سکونتگاه‌های غیر رسمی زندگی می‌کنند.

 hasan-mousavi-864x576

سید حسن موسوی چلک در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری فارس گفت: یکی از نگرانی هایی که امروز در کشور در خصوص آن اجماع وجود دارد آسیب های اجتماعی و جرایم و در یک معنای عام امور اجتماعی هستند.

وی ادامه داد: تا آنجا که حتی مسئولینی که در گذشته نه چندان دور از صحبت کردن در مورد آن اکراه داشتند و طرح این مباحث را در شأن کشور نمی دانستند و حتی گاهی به سیاه نمایی تعبیر می کردند، هم امروز این نگرانی را پذیرفتند.

موسوی گفت: تأملی به برخی از آمار های این حوزه مانند افزایش تعداد زنان سرپرست خانوار به بیش از سه میلیون نفر، وجود بیش از ۱۵ میلیون پرونده قضایی، وجود بیش از ۴ میلیون معتاد به مواد مخدر(دایمی و تفننی)، آمار بالای پرونده های مربوط به خشونت در مراجع قضایی، آمار کودکان بد سرپرست و تغییر ساختار جمعیتی نمونه های این آسیبها است.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران ادامه داد: همچنین آمار بالای افراد ساکن در محلات ناکارآمد شهری که طبق تعریف سند ملی احیاء بهسازی و نوسازی و توانمندسازی بافت های فرسوده مصوب سال۹۳ در دولت به حدود ۱۹ میلیون نفر می رسد و در بسیاری از این مناطق از حداقل های خدمات عمومی هم محروم هستند و از این تعداد حدود ۱۱ میلیون نفر در سکونتگاه های غیر رسمی زندگی می کنند نیز درخورتوجه است.

وی تصریح کرد: آمار قابل توجه افراد مبتلا به ایدز و روند افزایشی ابتلا از طریق روابط جنسی محافظت نشده و درگیر شدن زنان در حوزه آسیب های اجتماعی و غیره گویای این نکته است که این نگرانی تا چه حد جدی است.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران گفت: از طرفی توسعه کشور به داشتن نیروی انسانی سالم، قانون مدار و مسئولیت پذیر وابسته است.

موسوی چلک در ادامه افزود: بنا به دلایل مختلف علیرغم اهمیت این حوزه توجه کمی به آن می شد تا اینکه دو سال قبل که مقام معظم رهبری ورود کردند و خواستار اقدام فوق العاده در این بخش شدند.

وی ادامه داد: حال انتظار می رود موضوع سلامت اجتماعی که در قانون احکان دایمی برنامه های توسعه هم بر آن تاکید شده بیشتر مورد توجه قرار گیرد که اگر اینگونه نشود و غفلت کنیم باید بپذیریم که امنیت را می بازیم.