شعار روز جهانی ایدز ۲۰۱۷

 

سلامتی من، حق من است

بر اساس میثاق بین المللی حقوق اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی، مصوب سال ۱۹۶۶، یکی از برترین حقوق هر فرد، دستیابی به بالاترین سطح سلامت جسمی و روانی است. این بند بیانگر حق سلامتی برای تمامی افراد است که شامل افراد ناقل اچ. آی. وی و مبتلایان به آن هم می شود و اظهار می دارد که آنها برای پیشگیری و درمان بیماری، تصمیم گیری برای سلامت فردی شان و درمان توام با احترام، کرامت و عدم تبعیض حق دارند.

هرکسی، صرف نظر از این که چه کسی هست و کجا زندگی می کند، حق برخورداری از سلامت را ، که با بهداشت و مسکن مناسب، مواد غذایی مفید، شرایط اشتغال سالم و دستیابی به عدالت در ارتباط است دارد.

دستیابی به حق سلامتی با مجموعه وسیعی از سایر حقوق در ارتباط است. به عنوان مثال؛ بدون ایجاد شرایط برای اطمینان از دستیابی به عدالت، محیط تمیز، جامعه آزاد و عاری از خشونت و حق آموزش نمیتوانیم به حق سلامتی مان دست یابیم.

پایان دادن به ایدز بعنوان تهدیدی برای سلامت عمومی درصورتی محقق می­شود، که در مرکز توجه سلامت جهانی قرار گیرد و کیفیت مراقبتهای سلامت برای همه در دسترس و امکان پذیر باشد و هیچ کسی جا از آن نماند.

 

کمپین “سلامتی حقی برای من” #myrighttohealth campaign

کمپین شعار امسال روز جهانی ایدز بر روی حق سلامتی تمرکز دارد.

اول دسامبر، کمپین با عنوان “سلامتی حق من است” چالش هایی را که مردم در سراسر جهان با آن مواجه هستند را کشف خواهد کرد.

کمپین “سلامتی حق من است” اطلاعاتی را درمورد حق سلامتی و تاثیراتی که بر زندگی مردم می گذارد فراهم می کند. همچنین این کمپین با هدف افزایش دقت و بررسی بر روی نیازهای قابل رویت با درکی کامل از حق سلامتی برای هر فرد، در هرجا  ایجاد می کند.

تقریبا تمام اهداف توسعه پایدار به نوعی به سلامت ارتباط پیدا می کنند، بنابراین دستیابی به اهداف توسعه پایدار، که شامل پایان بخشیدن به اپیدمی ایدز است، به شدت بستگی به دستیابی به حق سلامتی دارد.

شروع این کمپین از ۶ نوامبر، به مردم امکان می دهد تا در مکان هایی نقطه نظرات خود را درمورد حق سلامتی شان بیان کنند و اینکه چه کارهایی باید انجام شود تا برای درک این حق توسط همگان، اطمینان حاصل شود.

هما صدری

 

ترجمه : هما صدری مددکار اجتماعی و فعال حوزه ایدز