عضویت انجمن مددکاران اجتماعی ایران در فدراسیون بین المللی مددکاری اجتماعی

نظر به اهمیت تعامل با جامعه جهانی در حوزه مددکاری اجتماعی و تبادل اطلاعات و تجارب انجمن مددکاران اجتماعی ایران از بهمن سال ۱۳۹۰ پیگیری برای عضویت انجمن در فدراسیون بین المللی بین المللی مددکاری اجتماعی را آغاز کرده بود. پس از ارسال مدارک و تکمیل فرم های مورد نیاز فدراسیون، گزارش عملکرد انجمن در دوسال گذشته (عملکرد اجرایی و مالی)، اساسنامه، مجوز و… ترجمه و برای فدراسیون ارسال شد. کارشناس مسئول پیگیری کننده عضویت نیز سرکار خانم شیما پرن فر تعیین گردید.

به گفته ی سید حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران، با پیگیری مستمر ایشان و ارائه ی مستمر گزارشات به فدراسین در نهایت در تاریخ ۱۷ تیر ۱۳۹۱ مصادف با ۷ جولای ۲۰۱۲ انجمن مددکاران اجتماعی ایران به عنوان عضو اصلی فدراسیون بین المللی مددکاری اجتماعی انتخاب شد.

امید است این تعامل فرصت لازم را برای انتقال دیدگاهها و تجارب جمهوری اسلامی ایران در جامعه جهانی را در حوزه مددکاری اجتماعی فراهم آورد. بدون شک این اقدامات میتواند معرف مناسبی برای فعالیتهای مرتبط با حوزه ی مددکاری اجتماعی باشد. همچنین این عضویت فرصت مناسبی را ایجاد خواهد کرد تا جامعه مددکاری اجتماعی ایران بتوانند در تعامل با فدراسیون از دانش و تجربه کشور های عضو در حوزه مددکاری اجتماعی استفاده کنند.

موسوی چلک افزود این عضویت را به جامعه مددکاری اجتماعی ایران تبریک میگویم و از زحمات سرکار خانم پرن فر در این زمینه سپاسگزاری می نمایم.

منبع: روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران