فراخوان اولین همایش زنان و زندگی شهری

ستاد توانمندسازی زنان شهرداری تهران با همکاری معاونت برنامه ریزی و توسعه‏ی شهری شهرداری نخستین همایش زنان و زندگی شهری را برگزار می نماید.

از تمامی اساتید محترم، صاحب نظران، محققین و دانشجویان گرامی در حوزه های مختلف علوم  اجتماعی، مدیریت، برنامه ریزی شهری، محیط زیست، معماری و شهرسازی و سایر رشته های مرتبط جهت ارایه‏ی مقاله و شرکت در این همایش دعوت به‏عمل می آید.

محورهای همایش:

– زنان، حقوق شهروندی و مدیریت شهری

•    حقوق شهروندی زنان

•    نگرش های مدیران شهری نسبت به زنان

•    نگرش زنان به مدیریت شهری

•    مشارکت زنان شهری در مدیریت خانواده

•    مشارکت زنان در مدیریت محله های شهری

•    مشارکت زنان در مدیریت شهری

•    نقش سازمان های مدنی زنان در مدیریت شهری

 

– زنان و اقتصاد شهری

•    زندگی اقتصادی زنان در شهر (با تأکید بر اشتغال، درآمد و پس انداز)

•    کارآفرینی زنان در شهر

•    زنان و اقتصاد اجتماعی در شهرها

•    فعالیت های نامحسوس اقتصادی زنان در محیط های شهری

 

– زنان و فضاهای عمومی شهری

•    فضاهای عمومی وکیفیت زندگی شهری زنان

•    زنان و فضاهای عمومی شهری در مقیاس محلی

•    زنان و طراحی محیطی- فضائی شهر

•    زنان و دسترسی به فضاهای شهری

•    زنان و بهره برداری از فضاهای شهری

 

– زنان، امنیت و آسیب های اجتماعی

•    زنان و آسیب های ناشی از زندگی شهری

•    زنان شهری و مسائل زندگی خانوادگی (خشونت ، طلاق و…)

•    جرائم زنانه در محیط های شهری

•    زنان، بزه دیدگی و ناامنی در شهر

•    نقش زنان در کاهش آسیب های زندگی شهری

 

– زنان و سرمایه ی اجتماعی

•    عوامل مؤثر بر سرمایۀ اجتماعی زنان شهری

•    مشارکت زنان شهری در سازمان های اجتماع محور

•    مشارکت زنان شهری در سازمان های مدنی

•    نقش زنان در تقویت سرمایۀ اجتماعی در شهر

•    بررسی وضعیت انزوا و تنهائی زنان در شهر

 

– زنان و فرهنگ شهری

•    سبک زندگی زنان در شهر

•    اوقات فراغت و مصرف کالاهای فرهنگی زنان در شهر

•    نقش زنان در سیاستگذاری و مدیریت فرهنگ شهری

•    وضعیت و نقش زنان شهری در تحولات فرهنگ خانواده، فرهنگ محله ای و فرهنگ شهری

•    سرمایۀ فرهنگی زنان درشهر

•    زنان و میراث فرهنگی شهر

•    زنان شهری و آسیب های فرهنگی

 

– زنان، سلامت و محیط زیست شهری

•    زندگی شهری و سلامت جسمی، روانی و اجتماعی زنان در شهر

•    نقش زنان شهری در سلامت خانواده

•    سهم زنان شهری در اداره نهادهای مردم نهاد زیست محیطی و حوزه سلامت

•    مشارکت زنان شهری در تولید و نگهداشت فضاهای زیست محله‏ای

 

شیوه ی تنظیم و ارسال مقالات:

مقالات ارسالی باید با توجه به محورهای اصلی و فرعی همایش به یکی از اشکال زیر تألیف شود:

– مقالات مستقل این مقالات از حیث موضوعی و محتوایی می بایست مکمل مقالات و تولیدات علمی کارگروه های هفت گانه ی همایش باشند و براساس محورهای فوق به صورت مستقل تالیف شوند.

– مقالات انتقادی این مقالات در راستای نقد و ارزیابی مطالب علمی تولید  شده در کارگروه  های هفت گانه ی همایش تدوین و ارایه خواهندشد.

***لازم به  ذکر است در صورت عدم  تمایل به تألیف مقاله، امکان دریافت نظرات کوتاه (Comments) صاحب نظران، اساتید، دانشجویان و علاقه مندان در ذیل مقالات قرارگرفته در سایت همایش به نشانی www.wul.ir فراهم شده است.

***پذیرش مقالات به صورت سخنرانی، پوستر و یا چاپ در مجموعه ی مقالات خواهد بود. ده مقاله برتر ارائه شده در همایش در قالب ویژه نامه ای با امتیاز علمی – پژوهشی منتشر می شود. همچنین به مقالات و نظرات کوتاه (Comments) برگزیده جوایز نفیسی اعطاء می  گردد.

***اولویت پذیرش با مقالاتی است که مسائل مبتلابه شهر تهران و یا کلانشهرهایی با مختصات مشابه آن را در قالب الگوی ارائه شده در سایت همایش، موضوع بررسی خود قرار داده باشند. مهلت ارسال مقالات(چکیده و متن کامل): ۲۰ مهرماه ۱۳۹۱ نحوه ی ارسال مقالات: فایل مقالات می بایست تا تاریخ یادشده با دو فرمت Word Doucument2007).docx) و Pdf به پست الکترونیک همایش به نشانی info@wul.ir  ارسال شود. یادآوری می شود ارسال مقالات صرفا از این طریق امکان پذیر است.

مشخصات مقالات:

مقالات ارسالی می بایست در حجمی معادل هشت تا دوازده هزار کلمه و مطابق معیارهای معمول برای مقالات علمی – پژوهشی تنظیم شوند.

نشانی دبیرخانه ی همایش:

تهران، خیابان شهیدمطهری، خیابان کوه  نور، کوچه  ی چهارم، پلاک ۱۲، طبقه  ی دوم سایت همایش: www.wul.ir

صندوق پست  الکترونیک همایش: info@wul.ir زمان ومحل برگزاری همایش: تهران – نیمه دوم آبان ماه ۹۱

مسئولین همایش:

رئیس همایش: دکتر زهراسادات مشیر مشاور عالی همایش: دکتر محمدامین قانعی راد دبیر علمی همایش: دکتر غلامرضا غفاری