محورهای کنفرانس جهانی مددکاری اجتماعی در ایتالیا ۲۰۲۰

محورهای همایش جهانی مددکاری اجتماعی ایتالیا-۲۰۲۰ اعلام شد. این کنفرانس شامل ۵ محور و مجموعا شامل ۳۰ خرده محور از موضوعات متنوع مددکاری اجتماعی است.

همانگونه که پیشتر نیز در همین وبسایت  اعلام شده بود و بنا بر اعلام وبسایت این کنفرانس، این نشست علمی که شعار “ترویج روابط انسانی: پلی به آینده” برای آن برگزیده شده است، در ۴ روز از ۸  لغایت ۱۱ تیرماه ۹۹ (۲۸ ژوئن تا یک جولای ۲۰۲۰) در شهر ریمینی ایتالیا برگزار خواهد گردید.

این همایش علمی با محوریت انجمن بین المللی مدارس مددکاری اجتماعی و شورای بین المللی رفاه اجتماعی مهلت ارسال چکیده مقاله تا تاریخ ۱۵ دسامبر ۲۰۱۹ (۲۵ آذرماه ۹۸) و از طریق وبسایت همایش خواهد بود.

محورها و خرده محورهای این نشست برای ارسال مقاله عبارتند از:

الف: زمینه جهانی و تأثیر نئولیبرالیسم بر ترویج روابط انسانی و توسعه پایدار

 • نابرابری اجتماعی و اقتصادی، فقر و خشونت ساختاری
 • گفتگوی منطقه ای درباره دستور کار اجتماعی (افریقا، اروپا، امریکای لاتین و آسیا)
 • مسیرهای جدید استیلا: استعمار، نژادپرستی و ژنوفوبیا (بیگانه هراسی)
 • مهاجرت، تضاد، مقاومت، خشونت و قاچاق انسان
 • تحرک اجتماعی و ترویج روابط انسانی
 • نقش رسانه های جمعی در یک زمینه نئولیبرالیستی و جهانی شده

ب: اهداف توسعه پایدار چگونه روابط انسانی را ارتقا می دهد

 • اهداف توسعه پایدار و نقش مددکاری اجتماعی
 • موضوعات محیط زیستی: تغییرات آب و هوایی، آب و بهداشت، مدیریت بلایا، امنیت غذایی، اکولوژی اجتماعی، تحرک کشاورزان و بومی ها، پیگیردهای سیاسی، تاب آوری اجتماعی و محیط زیستی، عدالت زیست بومی، آموزش زیست محیطی و سرمایه گذاری/ کارآفرینی مبتنی بر جامعه
 • دستورکار جهانی مددکاری اجتماعی و ترویج روابط انسانی در زمینه حقوق بشر

ج: سیاستگذاری اجتماعی برای تقویت روابط اجتماعی

 • چالشهای سیاستگذاری اجتماعی در فضای فعلی: قطع سرمایه گذاری اجتماعی و جمعیت ساکن در فقر
 • سیاستهای ارزش محور و حفاظت از جمعیت در معرض آسیب
 • رویکردهای سیاستگذاری بین الملل و بین فرهنگی
 • تجارب سیاستگذاری اجتماعی مبتکرانه – همکاری بخش دولتی و غیردولتی
 • استعمارزدایی و بومی سازی سیاست های اجتماعی

 

د: مداخلات حرفه ای مددکاری اجتماعی در چارچوب حقوق بشر

 • موضوعات جنسیتی، توانمندسازی زنان، تحرکات زنان، مددکاری اجتماعی فمنیستی، رهبری جهانی زنان، سرمایه گذاری های خرد
 • تنوع نقش های جنسیتی و حقوق بشر
 • تضمین شأن و حقوق انسانی در طول دوره زندگی= مثلا حقوق کودکان، رویکردهای خانواده- نیازهای جوانان- نیازهای سالمندان- توانمندسازی افراد دارای معلولیت
 • کار جامعه محور، همکاری های محلی، کارافرینی اجتماعی، اقتصاد همیارانه، مسئولیت اجتماعی شرکت ها، سرمایه اجتماعی
 • اقدام بومی شده مددکاری اجتماعی، استعمار زدایی از اقدام مددکاری اجتماعی
 • اقدام مبتکرانه مددکاری اجتماعی، مداخلات چندسازمانی، مداخلات مبتنی بر فرهنگ، ظرفیت سازی، شبکه سازی، اقدام مبتنی بر مراجع، استراتژی های مرتبط با خودمراقبتی و فرسودگی
 • خدمات سلامت و تغییر نظام های سلامت، مشارکت مراجعین، حقوق بیماران، تفاوت های جنسیتی، مداخلات زودهنگام، تجارب مراقبت سلامت روان با رویکرد جامعه محور، معلولیت ها، ایجاد توانمندیها برای بیماران، موسسه زدایی
 • معنویت در مددکاری اجتماعی
 • استفاده از رسانه های اجتماعی در فراهم کردن خدمات اجتماعی

 

۵: چالش ها و ظرفیت های آموزش و پژوهش مددکاری اجتماعی در ترویج روابط انسانی و توسعه پایدار

 • نقش آموزش مددکاری اجتماعی در ترویج روابط انسانی، اقدام و نظریات روابط در آموزش های حرفه ای، کارورزی مددکاری اجتماعی، مشارکت مدنی، کار بین رشته ای و پداگوژی انتقادی
 • برنامه درسی (کاریکولوم) مددکاری اجتماعی، فرایندهای صلاحیت سنجی، اقدامات ویژه آموزشی (بست پرکتیس) مددکاری اجتماعی، مشارکت دانشجویان
 • اخلاق در مددکاری اجتماعی، مدیریت موضوعات اخلاقی و تدریس اخلاق در مددکاری اجتماعی
 • پژوهش در مددکاری اجتماعی: روشهای پژوهش، چالشهای پژوهش، پژوهش مشارکتی، پژوهش مبتنی بر جامعه، شبکه سازی و انتشار یافته های پژوهشی
 • چالش های تحصیلات تکمیلی در دنیای جهانی شده و نئولیبرالیستی امروز
 • استعمارزدایی از آموزش مددکاری اجتماعی
 • نظریات و رویکردهای پیشتاز در مددکاری اجتماعی از دنیای جنوب (منظور دنیای غیرغربی شامل افریقا، جنوب آسیا، خاورمیانه و امریکای جنوبی است)

برای کسب اطلاعات بیشتر و ارائه مقاله و ثبت نام می توانید به وبسایت کنگره به نشانی http://www.swesd2020.org/ مراجعه نمایید.