مراسم گلریزان برای خرید ساختمان انجمن مددکاران اجتماعی ایران

مددکاری اجتماعی
مددکاری اجتماعی

«مراسم گلریزان برای خرید ساختمان انجمن»

بدینوسیله به استحضار می رساند که مراسم گلریزان برای تامین باقی مانده هزینه خرید ساختمان انجمن مددکاران اجتماعی ایران روز پنج شنبه مورخ ۹آبان ۱۳۹۲ از ساعت ۱۴ لغایت ۱۷ در محل:مهد کودک پیام دانش واقع در تهران: فلکه دوم صادقیه، تقاطع بلوار مرزداران و اشرفی اصفهانی برگزار می گردد.

دوستانی که تمایل دارند کمک خود را به صورت غیر حضوری پرداخت نمایند می توانند کمک مالی خود را به شماره حساب های زیر واریز نمایند:

بانک تجارت، شعبه پیچ شمیران تهران، کد بانک ۲۵۷، شماره حساب،۲۵۷۲۶۸۵۸ به نام انجمن مددکاران اجتماعی ایران و یا به شماره کارت۶۲۷۳۵۳۱۹۹۹۲۸۵۷۲۷ به نام محترم رمضانلو(خزانه دار انجمن) واریز نمایند.

چنانچه امکان داشته باشد مددکاران اجتماعی،خیرین و افراد دیگر را هم مطلع نمایید.

منتظر یاری سبز شما هستیم.

سید حسن موسوی چلک

رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران