مسئول جدید کمیته بین الملل انجمن منصوب شد

“حامد علمایی” به عنوان مسئول جدید کمیته بین الملل انجمن منصوب شد.

روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران- سید حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران، طی حکمی حامد علمایی را به مدت یکسال به عنوان مسئول کمیته بین الملل انجمن انتخاب نمود.

علمایی دارای مدرک کارشناسی مددکاری اجتماعی و دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت توانبخشی است و در حال حاضر در بخش غیردولتی به فعالیت مددکاری اجتماعی اشتغال دارد.

وی به زبان های انگلیسی و روسی تسلط دارد و ترجمه متن سرود ملی مددکاری اجتماعی از جمله فعالیت های او در این انجمن بوده است.

IMG_1847
حامد علمایی

در متن ابلاغ مسئول جدید کمیته بین الملل شرح وظایف زیر به چشم می خورد:

انتظار می رود در چهارچوب مفاد اساسنامه انجمن مددکاران اجتماعی ایران و قوانین ومقررات جاری کشور وتعامل سازنده با استانداری در زمینه های ذیل اقدامات لازم را به عمل آورید:

–  هماهنگی کامل با دفتر مرکزی انجمن .

–  معرفی مددکاری اجتماعی ایران به فدراسیون و اعضای آن و سایر نهادهای بین المللی مرتبط

– اخذ تجارب و دانش روز جهانی در ارتباط با مددکاری اجتماعی و انعکاس آن به اعضا و دستگاه های مرتبط

– انعکاس به موقع و مستمر گزارش عملکرد انجمن به فدراسیون و سایر نهادهای بین المللی مرتبط

– معرفی برخی اقدامات خاص مددکاری اجتماعی به جامعه جهانی

–  انجام سایر امور محوله. ”      

2281
شیما پرنفر

پیش از این خانم “شیما پرنفر” مسئولیت این کمیته را به مدت دو دوره بر عهده داشته است که رئیس انجمن ایشان با صدور سپاسنامه ای از ایشان تقدیر و تشکر نمود.