مشارکت مردم ضامن تحقق امنیت اجتماعی پایدار است

سیدحسن موسوی چلک
سیدحسن موسوی چلک

رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با اشاره به اینکه مشارکت مردم، ضامن تحقق امنیت اجتماعی پایدار است گفت:با رویکرد های صرف قضایی و انتظامی و امنیتی نمی توان امنیت اجتماعی پایدار را در جامعه ایجاد کرد و بطور کلی نباید در بسیاری از حوزه ها وموضوعات اجتماعی و فرهنگی مردم و نیروی انتظامی مقابل هم قرار گیرند واین نوع برخورد ها باید آخرین راهکار ها باشد.

سید حسن موسوی چلک در گفتگو با خبرنگار مهر به هفته نیروی انتظامی اشاره کرد و افزود: در هر جامعه ای برخورداری از امنیت در هر سطحی به صورت پایدار و همه جانبه از اهداف اساسی دولت ها محسوب می شود. امنیت ابعاد مختلفی را شامل می شود که امنیت اجتماعی از مهمترین مؤلفه های اساسی و پایدار امنیت در هر جامعه ای است که هر چه میزان این مؤلفه در بین سایر عوامل موثر در  امنیت بیشتر باشد، امنیت ملی پایدارتر خواهد بود. بنابراین  جامعه ای که می خواهد مسیر پیشرفت را طی کند، همواره نیازمند داشتن امنیت در همه حوزه ها از جمله حوزه اجتماعی است.

وی در خصوص تعریف «امنیت اجتماعی» گفت: امنیت اجتماعی توانایی جامعه برای حفظ ویژگی های اساسی اش تحت شرایط تغییر و تهدیدها واقعی و محتمل تعریف می شود. همچنین ایجاد شرایط و موقعیتی که بر اساس آن همه افراد جامعه در انجام فعالیت های مشروع و قانونی خود، آزادی کامل داشته و از امکانات جامعه یکسان برخوردار باشند و همه افراد در موقعیت های برابر قرار گیرند نیز تعریف دیگری از امنیت اجتماعی است.

رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران توجه به امنیت اجتماعی را ضروری دانست و گفت:ایجاد زمینه های لازم برای حفظ نظم و امنیت جان و مال و … یکی از مهمترین وظایف حکومت ها محسوب می شود چرا که در جامعه امنیت زمینه آرامش و آسایش مردم را فراهم می کند.در قانون اساسی ایران و سایر اسناد نیز بر این موضوع تاکید شده است.در سند چشم انداز ایران ۱۴۰۴ نیز یکی از ویژگی های جامعه ایرانی، برخورداری از امنیت اجتماعی است.به همین دلیل دستگاه های مختلفی مسئول ایجاد امنیت در کشور هستند که بدون شک یکی از مهمترین آنها« نیروی انتظامی »است.

این استاد دانشگاه در ادامه افزود: درست است که مسئول ایجاد امنیت در کشور دستگاه های مرتبط هستند اما باید توجه داشته باشیم که بدون مشارکت مردم هیچگاه امنیت اجتماعی بصورت پایدار تحقق پیدا نخواهد کرد.در واقع باید مردم را مرجع اصلی امنیت اجتماعی قلمداد کنیم و امنیت را یک فرایند اجتماعی که نه یک امر مطلق بلکه نسبی در نظر بگیریم که همه باید در ایجاد و حفظ آن تلاش کنند چرا که در سایه امنیت است که بقای جامعه تضمین می شود.نظم اجتماعی ایجاد می شود، میزان  پایبندی به ارزش ها و هنجار های اجتماعی بیشتر می شود، ثبات اجتماعی افزایش پیدا می کند، اعتماد  بیشتر و رضایت از زندگی مطلوب می شود، مشارکت اجتماعی در جامعه معنی پیدا می کند و  در نهایت سرمایه اجتماعی افزایش پیدا می کند.

موسوی چلک تاکید کرد: با رویکرد های صرف قضایی و انتظامی و امنیتی نمی توان امنیت اجتماعی  پایدار را در جامعه ایجاد کرد و بطور کلی نباید در بسیاری از حوزه  ها وموضوعات اجتماعی و فرهنگی مردم و نیروی انتظامی مقابل هم قرار گیرند واین نوع برخورد ها باید آخرین راهکار ها باشد.البته در چند سال اخیر اقدامات نیروی انتظامی برای استفاده از رویکرد های اجتماعی با تشکیل معاونت اجتماعی، اداره کل مددکاری اجتماعی و مشاوره، پلیس پیشگیری، استقرار مددکاران اجتماعی در کلانتری ها، توجه به رویکرد های محله محور و انجام مطالعات اجتماعی افزایش یافته است.
منبع: خبرگزاری مهر