معرفی کتاب: “چگونه می توان یاریگر موثری شد؟”

یکی از مسئله های مهم یاوران حرفه ای به ویژه نودانش آموختگان یا کسانی که در سالهای اول کاری خود هستند چالشهایی است که در کار با مراجعین دشوار با آنها مواجه می شوند. اینکه پرونده های سخت را چگونه در فرایند حرفه ای آغاز کنند و پیش ببرند، در مقابل موردهای پرخاشگر یا مقاوم چگونه واکنش نشان دهند، چگونه بر فرسودگی خود غلبه کنند و سایر موارد از این دست.

کتاب “چگونه می توان یاریگری موثر شد؟” ترجمه کتابی به نام Becoming a Helper  نوشته زوج معروف جرالد کوری و ماریان کوری است که سهیلا آریانی نژاد آنرا ترجمه کرده است. این کتاب که در ۳۲۱ صفحه از سوی انتشارات فانوس و به قیمت ۷۰۰۰ تومان در سال ۱۳۹۰ منتشر شده است پاسخ بسیاری از چالشهای گفته شده را به خوبی و روانی هرچه تمام تر می دهد. در این کتاب به یاریگران و از جمله مددکاران اجتماعی آموزش می دهد که چگونه با سرپرستان کار کنند، چگونه در مقابله با مراجعین دشوار، پرخاشگر، مقاوم، ساکت، پیچیده و … برخورد کنند، از چه مسیری خودمراقبتی کنند و برای توسعه خود چگونه اقدام کنند.

این کتاب همچنین می تواند برای دانشجویان در حال تحصیل یا دانشجویانی که قصد ترک تحصیل دارند و حتی کسانی که در مرحله انتخاب رشته هستند هم کاربردی باشد. در بخشی از این کتاب به تخصصهای یاورانه نزدیک به هم (مشاوره خانواده و زوج درمانی، مددکاری اجتماعی و روانشناسی بالینی )  می پردازد و نقاط قوت و محدودیتهای هریک را به خوبی و به صورت بسیار خلاصه توضیح می دهد و تجارب اساتیدی از این رشته ها را گزارش می کند.

در این کتاب به دور از تکلف های رایجی که هم در تألیفها و هم در ترجمه های حرفه های یاورانه با آنها مواجهیم، به مسئله هایی می پردازد که خیلی از ما با آن مواجه شده ایم اما از یک سوی آنها را پیش پا افتاده تلقی می کنیم و از سوی دیگر، مگر از طریق تجربه یا استفاده از درس آموخته ها راهی برای آن نمیافتیم. این کتاب تاکنون بیش از ۷ بار ویرایش و بارها تجدید چاپ شده و به زبان های مختلف دنیا نیز برگردان شده است.

ماریان و جرالد کوری

علیرغم نقاط مفید و موثر این اثر، گذر بسیار شتابان بر برخی موضوعات جذاب که از قضا، پرداختن به آنها می توانست بسیار مفید و نقطه متمایز کننده آن باشد یکی ازمهمترین نقدهایی است که می توان به این کتاب وارد آورد. همچنین برخی کم دقتی ها مانند ترتیب نوشتن نام نویسندگان اص

لی کتاب نیز از جمله اشتباهات کاملا رایجی است که ناشرین ایرانی بر آن وقعی نمی نهند و در این اثر نیز واقع شده است.

به هر حال، خواندن این کتاب هم به دلیل زیبایی محتوا، هم رسایی و روانی ترجمه و هم کیفیت خوب چاپ بی تردید می تواند لحظه های لذت بخشی را برای متخصصین تازه کار حرفه های یاورانه مانند مددکاران اجتماعی، مشاورین، روانشناسان و حتی روانپزشکان داشته باشد.

عباسعلی یزدانی- مددکار اجتماعی