مهلت ارسال مقاله به “چهارمین همایش پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران” تمدید شد

به اطلاع اعضای محترم انجمن جامعه شناسی ایران، اساتید، پژوهشگران و دانشجویان می رساند مهلت ارسال چکیده مقاله به “چهارمین همایش ملی پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران” تا تاریخ ۱۰ آبان ۱۳۹۶ تمدید شد.

لازم به ذکر است در همایش امسال بخش مجزایی به مددکاری اجتماعی اختصاص یافته است و فراخوان مقاله از سوی انجمن مددکاران اجتماعی ایران نیز صادر گردیده است.

برای مشاهده فراخوان همایش اینجا را کلیک کنید.

فراخوان-همایش-چهارم-پژوهش2