پایگاه اطلاع رسانی انجمن مددکاران اجتماعی ایران

نامه ای از ستّاره فرمانفرمائیان

چند روز قبل آقای مجید هوشمند، از مددکاران اجتماعی، نامه ای از سرکار خانم فرمانفرمائیان به آقای زیرنون، مددکار اجتماعی، به تاریخ ۱۲/۱۱/۱۳۴۲ در اختیارم قرار داد که بدون هیچ گونه تغییری در سایت قرار دهم.

 سیدحسن موسوی چلک       

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

۰

مطالب مرتبط