نخستین کنگره ملی فضای مجازی و آسیب های اجتماعی نوپدید

نخستین کنگره ملی فضای مجازی و آسیب های اجتماعی نو پدید – آذر ۹۱- فراخوان مقاله

مشاهده همه همایش های manager سطح برگزاریملی

محورهای همایشمحور اول:سیاستگذاری اجتماعی در حوزه فضای مجازی و آسیب های اجتماعی ۱- اینترنت و آسیب های اجتماعی ۲- ماهواره و آسیب های اجتماعی ۳- Sms و بلوتوث و آسیب های اجتماعی ۴- آسیب شناسی تهدیدات اجتماعی در فضای مجازی ۵- شبکه های اجتماعی و آسیب های اجتماعی ۶- آسیب های اجتماعی و فردی ناشی از نقض حقوق کاربران در فضای مجازی ۷- شناسایی شبکه های اجتماعی مجازی و بررسی تطبیقی کارکرد آنها در ایران و غرب ۸- حقوق کاربران در فضای مجازی

محور دوم: خانواده ، فضای مجازی و آسیب های اجتماعی ۱ -آسیب شناسی خانواده ایرانی در عرصه شبکه های اجتماعی مجازی ۲ -جهانی شدن اخلاق و فرهنگ در فضای مجازی ۳ – اخلاق و فناوری اطلاعات رایانه ای ۴ – ملاحظات اخلاقی جامعه اطلاعاتی ۵ -اخلاق و فرهنگ در فضای مجازی

محور سوم:گونه شناسی(تیپ شناسی) جرایم سایبری ۱- فرصت های امنیتی در جامعه مجازی ۲- امنیت و تهدیدات کاربران در فضای مجازی ۳- تهدیدات امنیتی در فضای سایبری ۴- انتشار اطلاعات در فضای مجازی و پیامدهای ان ۵- اینترنت و شکل گیری باندهای جرم و فساد در فضای مجازی ۶- آسیب شناسی استفاده سرویس های اطلاعاتی از کاربران در فضای مجازی و شبکه های اطلاعاتی

محورهای همایش برگزار کنندگان: وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی مهلت ارسال چکیده مقالات: ۱۵ مهر ۱۳۹۱ مهلت ارسال متن کامل مقالات: تاریخ برگزاری همایش: ۱۹ آذر ۱۳۹۱

دبیر علمی کنگره:سید حسن موسوی چلک

سایت همایش: nopadid.mcls.gov.ir تلفن تماس دبیرخانه: ۴۶۶۴۲۴۷۸ آدرس دبیرخانه: هران – خیابان آزادی-نبش بهبودی – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ،طبقه هشتم- معاونت رفاه اجتماعی- دفتر امور آسیب های اجتماعی- دبیرخانه نخستین کنگره ملی فضای مجازی و آسیب های اجتماعی نوپدید محل برگزاری: تهران ایمیل: nopadid@mcls.gov.ir a