نشستی با برخی از اساتید مددکاری اجتماعی دانشگاه های تهران در دبیرخانه کنگره بین المللی ۶۰ سال مددکاری اجتماعی در ایران

عصر روز یکشنبه ۱۴ آبان ماه سال جاری برخی از اساتید مددکاری اجتماعی دانشگاه های تهران با حضور در دبیرخانه کنگره بین المللی ۶۰ سال مددکاری اجتماعی در ایران با جزئیات برگزاری کنگره آشنا شدند.

در این نشست که اساتیدی از  گروه های آموزشی مددکاری اجتماعی در دانشگاه های مختلف حضور داشتند دبیر علمی و مدیر بخش بین الملل کنگره اطلاعاتی در خصوص اهداف و اقدامات انجام شده در جهت برگزاری این همایش ملی ارائه دادند.

مدعوین جلسه نیز ضمن آشنا شدن بیشتر با جزئیات برگزاری کنگره هر یک با بیان نقطه نظرات خود در این خصوص پرداختند.