نشستی با برخی از مددکاران اجتماعی حوزه صنعت با موضوع کنگره بین المللی ۶۰ سال مددکاری اجتماعی در ایران

عصر روز شنبه ۱۳ آبان ۹۶ نشستی با حضور مدیران مددکاری اجتماعی بانکها و سازمانهای صنعتی کشور با موضوع کنگره بین المللی ۶۰ سال مددکاری اجتماعی در ایران برگزار گردید.

در این نشست ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص مقدماتی که تاکنون برای کنگره انجام شده و برنامه ها و اهداف آن از سوی دبیر علمی کنگره، فرصتی فراهم شد تا مدعوین  پیرامون جزئیات کنگره به بحث و تبادل نظر پرداخته و نظرات و پیشنهادات خود را ارائه دهند.

همچنین مدعوین ضمن استقبال از برگزاری این کنگره پیشنهادات خود را در خصوص نحوه همکاری سازمانهای متبوعشان اعلام نمودند.

گزارش تصویری