نشست اعضای انجمن با موسوی چلک در استان همدان

اعضای انجمن مددکاران اجتماعی ایران در همدان در نشستی سه ساعته عصر پنجشنبه ۲۶ مهرماه ۹۷ میزبان سیدحسن موسوی چلک رییس انجمن بودند.

در این جلسه که در سالن جلسات بهزیستی شهرستان همدان تشکیل شد دانشجویان و مددکاران اجتماعی شاغل در سازمان های مختلف دولتی و غیردولتی حضور داشتند.

سید حسن موسوی چلک، در این جلسه ضمن قدردانی از همکاران انجمن در استانهای مختلف، توضیحاتی در خصوص موضوعات مختلف از جمله روند طرح نظام مددکاری اجتماعی و نتایج حاصله نیز ارائه داد.
وی همچنین با تاکید بر لزوم تقویت رویکردهای نوین مددکاری اجتماعی و تکیه بر این رویکردها در راستای اهداف انجمن گفت: بخشی از فعالیت های انجمن طی سال گذشته بر تعاملات خارجی و همکاری در اجرای همایش ها و نشست های بین المللی متمرکز شده که تاثیر بسزایی در شناخت هر چه بیشتر مددکاری اجتماعی ایران در دنیا داشته است و فرصت تعامل دانشجویان، اساتید و موسسات مددکاری اجتماعی را به نحو قابل توجهی گسترش داده است.
وی با بیان اینکه فعالیت انجمن در استان ها نیز می تواند به تقویت هرچه بیشتر حرفه مددکاری اجتماعی یاری رساند خواستار ارتباط هرچه بیشتر با نهادها و سازمان های مرتبط گردید.

سیاوش رهبر، مسئول انجمن در استان همدان هم گزارشی از اقداماتی که در استان صورت گرفته ارائه داد و بخشی از مشکلات و موانعی در گسترش فعالیتهای انجمن در این استان وجود داشته است بیان نمود.

این نشست با پرسش و پاسخ و پیشنهادات حاضرین در خصوص پررنگ تر شدن انجمن در استان و عکس یادگاری به پایان رسید.

گزارش تصویری/