نشست اعضای انجمن کرمانشاه با مدیرکل بهزیستی استان

مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه با بیان اینکه بهزیستی خانه مددکاران است، گفت: کار در بهزیستی نیازمند داشتن روحیه مددکاری است بارها اعلام کرده ام که تشکیل بسیج مددکاران ضرورت دارد.

82345536-71246321

به گزارش خبرنگار ایرنا، امید قادری روز سه شنبه در نشست مشترک با مددکاران اجتماعی کرمانشاه افزود: ضرورت دارد که چالش های حوزه اجتماعی و مددکاری توسط افراد متخصص و انجمن های فعال شناسایی شود.
وی با تاکید براینکه مددکاری شغل اولیای الهی بوده ادامه داد: امروزه نیاز به همگرایی در حوزه اجتماعی بیشتر احساس می شود.
به گفته قادری، در گذشته ها سلامت جسمی دغدغه بزرگی به شمار می رفت اما امروزه دغدغه اصلی در حوزه اجتماعی و مقوله خانواده است.
قادری با تاکید براینکه هیچ امری بالاتر از دستگیری از نیازمندان نیست، افزود: بسیاری از فعالیت های مددکاران در گذشته به یک اقدام ماندگار تبدیل شده است.
وی یادآور شد، سازمان بهزیستی از نهادهای مهم حوزه اجتماعی است و پیچیده تر از حوزه اجتماعی در حکومت ها، حوزه دیگری وجود ندارد.

**برتری شعبه مددکاران کرمانشاه در کشور
در ادامه رییس انجمن مددکاران استان کرمانشاه اظهار کرد: یک سال و هشت ماه است که از آغاز فعالیت انجمن مددکاران کرمانشاه می گذرد.
به گفته ماندانا جواهری، شعبه مددکاری کرمانشاه در سطح کشور برتر شده و کرمانشاه قطب مددکاری کشور است.
وی گفت: در زمینه آسیب های اجتماعی اتاق فکری با کارگروه مختلف در استانداری تشکیل داده ایم که کارگروه بهداشت درمان و کودکان کار از جمله این کارگروه ها می باشد.