نشست بررسی تحولات خانواده به مناسبت روز جهانی خانواده

نشست تخصصی تحولات خانواده؛ در بهزیستی استان تهران به مناسبت روز جهانی خانواده برگزار گردید.

این نشست با حضور صد نفر از مددکاران اجتماعی شاغل در بخش دولتی و غیردولتی بهزیستی استان تهران برگزار شد.

دکتر دلبری مدیرکل بهزیستی استان سخنران افتتاحیه بود.
meeting-for-the-international-day-of-families
خانم دکترشکربیگی از معاونت امور خانواده ریاست جمهوری و دکترسید محمد حسین جوادی عضو هیات مدیره انجمن مددکاران ایران ،سخنرانان علمی این نشست علمی تخصصی بودند.

دراین نشست تعدادی از فعالین گروه های همیار زنان سرپرست خانوار مورد تقدیر قرار گرفتند.

دکتر غفاری عهده دار سخنرانی اختتامیه بود و سیاست معاونت را استمرار نشست های علمی و تخصصی در حوزه وظایف سازمان دانست.