نشست تخصصی نقد و بررسی بخش اجتماعی برنامه ششم توسعه با رویکرد مددکاری اجتماعی

نشست تخصصی با موضوع “نقد و بررسی بخش اجتماعی برنامه ششم توسعه با رویکرد مددکاری اجتماعی” در روز سه شنبه هفته جاری مورخ ۲ خرداد ۱۳۹۶ برگزار می گردد.

در این نشست که در محل سالن شهید مطهری دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه برگزار می شود اساتید حوزه سیاستگذاری اجتماعی و مددکاری اجتماعی حضور خواهند داشت. سخنرانان این نشست عبارتند از:

 

سید حسن موسوی چلک ( رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران و مشاور رئیس سازمان بهزیستی کشور)

دکتر محمد رضا واعظ مهدوی ( استاد دانشگاه شاهد و معاون توسعه امور آموزشی و فرهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)

دکتر احمدمیدری (عضو هیات علمیدانشگاه علامه طباطبائی و معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی)

دکتر محمد زاهدی اصل (عضو هیات علمیمددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی و رئیس هیات مدیره انجمن علمی رفاه اجتماعی ایران)

دبیری این نشست را خانم دکتر حمیده عادلیان استادیار گروه مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی برعهده خواهد داشت.

در این نشست پیرامون موضوعات مختلف بخش اجتماعی برنامه ششم از جمله مددکاری اجتماعی و توسعه، مددکاری اجتماعی و سلامت، مددکاری اجتماعی و پیشگیری از آسیب و مددکاری اجتماعی و رفاه اجتماعی بحث و تبادل نظر صورت خواهد گرفت.

photo_2017-05-21_04-31-57